Παιδική Εργασία και Εθνικό Εισόδημα-Δεδομένα 2012

Επιμέλεια/Απόδοση στα Ελληνικά: Ντούνης Ανδρέας

Για πρώτη φορά, οι εκτιμήσεις της παιδικής εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται για διαφορετικά επίπεδα εθνικών εισοδημάτων [1].

Οι περιπτώσεις παιδικής εργασίας δεν είναι πολύ μεγαλύτερες στις φτωχότερες χώρες, γεγονός που προξενεί εντύπωση. Το είκοσι τρία τοις εκατό των παιδιών σε χώρες χαμηλού εισοδήματος εργάζονται, εν συγκρίσει με το 9 τοις εκατό των παιδιών στις χώρες κατώτερου μεσαίου εισοδήματος και το 6 τοις εκατό των παιδιών σε χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος.

Όμως, εάν εξετάσουμε τα στατιστικά στοιχεία ως απόλυτα μεγέθη, η εικόνα εμφανίζεται διαφορετική. Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος “φιλοξενούν” τους μεγαλύτερους αριθμούς παιδικής εργασίας: υπάρχουν συνολικά 93,6 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι 74,4 εκατομμύρια.

Έτσι, ο αγώνας κατά της παιδικής εργασίας, δεν περιορίζεται διόλου στις φτωχότερες χώρες.

Ακόμη μία πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας υποδεικνύει ότι το ίδιο γενικό μοτίβο ισχύει και για τα νοικοκυριά εντός των χωρών – η παιδική εργασία είναι πολύ πιο κοινή στα φτωχότερα νοικοκυριά αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά.

Πράγματι, γνωρίζουμε μέσω των στατιστικών σε επίπεδο χώρας [2], ότι υπάρχουν σημαντικοί αριθμοί παιδιών που εργάζονται και που προέρχονται από νοικοκυριά που ανήκουν στα ανώτερα εισοδηματικά πεμπτημόρια στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτά τα ευρήματα καθιστούν ξεκάθαρο ότι παρόλο που το εισόδημα και η φτώχεια αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της παιδικής εργασίας, δεν αποτελούν τους μοναδικούς που οδηγούν τις οικογένειες στο να στείλουν τα παιδιά τους να εργαστούν.

Ως συνέπεια, οι δράσεις και η στόχευση προς την αύξηση των εθνικών και οικογενειακών εισοδηματικών επιπέδων είναι σημαντικές αλλά δεν αρκούν για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη έκθεση δεν παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις περιπτώσεις παιδικής εργασίας στις χώρες ανώτερου εισοδήματος εξαιτίας περιορισμών στα δεδομένα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ – Κατανομή της παιδικής εργασίας ανά επίπεδο εθνικού εισοδήματος, ηλικιακής ομάδας 5-17 ετών, 2012

Κατηγορία  Εθνικού Εισοδήματος     Σύνολο Παιδιών    Παιδική Εργασία      Παιδική Εργασία

                                                                           (‘000)                  (‘000)                              (%)

______________________________________________________________________________________

Χαμηλό Εισόδημα                                         330.257                74.394                              22,5

Κατώτερο Μεσαίο Εισόδημα                       902.174                81.306                                9,0

Ανώτερο Μεσαίο Εισόδημα                         197.977                12.256                                6,2

————-

 

Σημειώσεις

[1] Μέσω της Έκθεσης του ILO: Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012.

[2] UCW βάση δεδομένων για την παιδική εργασία σε επίπεδο χωρών, διαθέσιμα στο: www.ucw-project.org/Pages/ChildLabIndicator.aspx.

—————————————————————————————————————————————————–

 

Πηγή: Έκθεση Διεθνούς Γραφείου Εργασίας: Marking progress against child labour Global estimates and trends 2000-2012.

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Παιδική Εργασία και Εθνικό Εισόδημα-Δεδομένα 2012"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!