Γεφυρώνοντας Το Χάσμα Αμοιβών Ανάμεσα στα Φύλα – Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία

Το Έργο

Παρά την πρόοδο που παρατηρείται σε σχέση με το μέγεθος του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χάσμα παραμένει ιδιαίτερα  υψηλό, καταδεικνύοντας ότι οι διακρίσεις που σχετίζονται με την αμοιβή είναι από  τις πλέον σοβαρές μορφές διάκρισης λόγω φύλου στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στη μείωση του  χάσματος αμοιβών μέσα από μια διεθνή  συνεργασία οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Το έργο αποτελείται από δύο θεματικούς  πυλώνες. Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποτίμηση της γυναικείας εργασίας ως  καθοριστικός παράγοντας του χάσματος αμοιβών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επανεξέταση και την επαναξιολόγηση των διάφορων ρόλων και προσόντων των γυναικών με σκοπό τη διαμόρφωση νέων ανθεκτικών εργαλείων αξιολόγησης ή την αναπροσαρμογή υφιστάμενων.

Για το σκοπό αυτό, η επιστημονική ομάδα θα αξιοποιήσει υφιστάμενη γνώση γύρω από την αξιολόγηση των επαγγελμάτων και το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα. Συγκεκριμένα, η ομάδα θα προσαρμόσει, θα τροποποιήσει και θα αξιολογήσει ένα Εργαλείο Αξιολόγησης των Επαγγελμάτων το οποίο σχεδιάστηκε από τους συνεργάτες του Έργου στην Πορτογαλία (CGTP- IN) στο πλαίσιο παρόμοιου προγράμματος.

Το εργαλείο αυτό έχει ως βασικό στόχο την αξιολόγηση των επαγγελμάτων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα περιορίζουν την επίδραση των στερεοτύπων  για τα φύλα.

Η δεύτερη θεματική του προγράμματος αφορά τη σχέση του κοινωνικού διαλόγου  με το χάσμα αμοιβών. Παρά τις μεγάλες  διαφορές στα υφιστάμενα συστήματα εργασιακών σχέσεων στις τρεις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν και στις τρεις ένα βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση και τον καθορισμό των όρων απασχόλησης.

Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα ο αυξημένος ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην κάλυψη τέτοιων ζητημάτων έχει θετική επίδραση στο επίπεδο του χάσματος  αμοιβών ανάμεσα στα φύλα.

Κάποιες από τις δραστηριότητες/ παραδοτέα που περιλαμβάνονται στο έργο είναι:

•  Μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν το χάσμα αμοιβών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο.
• Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης  στο χάσμα αμοιβών: Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη για την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.
•  Πιλοτική εφαρμογή του Εργαλείου Αξιολόγησης των Επαγγελμάτων: πιλοτική  μελέτη στην Κύπρο και την Ελλάδα.
•  Εκπαιδευτικά σεμινάρια και παραγωγή εγχειριδίου για την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης αμοιβής στον κοινωνικό  διάλογο.
•  Παραγωγή εγχειριδίου για τη συλλογική  διαπραγμάτευση και το χάσμα αμοιβών.
•  Διεθνές Συνέδριο με θέμα το χάσμα  αμοιβών ανάμεσα στα φύλα και την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης αμοιβής  στη Νότια Ευρώπη στην εποχή της οικονομικής κρίσης.
•  Εκστρατεία ενημέρωσης σε χώρους εργασίας και άλλους δημόσιους χώρους  καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την προώθηση της ίσης  αμοιβής.

————————————-

Αναλυτικότερα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Τεύχος 222, Απρίλιος 2015 – Μηνιαία Έκδοση του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ.

Διαβάστε Επίσης  Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή

Be the first to comment on "Γεφυρώνοντας Το Χάσμα Αμοιβών Ανάμεσα στα Φύλα – Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!