Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων των προσφυγικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων.

Περίοδος υλοποίησης:
Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016

Διαχειριστής:
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρες υλοποίησης:
Ελλάδα

Στήριξη:
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχοι:
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων των προσφυγικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων με σκοπό:

 – την ομαλή και μακροπρόθεσμη ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την ικανοποιητική άσκηση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στη χώρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονα πλέον τον κίνδυνο στέρησης κάθε μέσου εξασφάλισης μέσων επιβίωσης, τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους, τον κίνδυνο να καταστούν θύματα δυσμενών διακρίσεων ή ακόμα και θύματα ρατσιστικής βίας, και 

–  την έμπρακτη ευαισθητοποίηση παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και, κατά συνέπεια, την ενεργή ένταξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

 Δραστηριότητες:

  • Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας με Κοινότητες Προσφύγων για την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.
  • Διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη χαρτογράφηση των ειδικών χαρακτηριστικών και των αναγκών των κοινοτήτων που διαβιούν στη χώρα μας.
  • Ενίσχυση της διαπολιτισμικής αγωγής μέσω της διεξαγωγής δεκαπέντε δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής, με θέμα «Ένα παιδί πρόσφυγας ονειρεύεται όπως εσύ» οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση παιδιών και εκπαιδευτικών σε θέματα προσφύγων από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΣΠ.
  • Διεξαγωγή Ομάδων Κοινής Δράσης, οι οποίες θα συσταθούν από μέλη κοινοτήτων, εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο τον εντοπισμό κοινών προβλημάτων/τρόπων επίλυσής τους σε σχέση με την πρόσβαση στα δικαιώματα/υπηρεσίες, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και τη διοργάνωση περαιτέρω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στα θέματα που θα εντοπιστούν. Οι εργασίες των εν λόγω Ομάδων θα παρουσιασθούν σε δύο Ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αποτελέσματα:
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,:

α) 40 ενημερωτικές επισκέψεις σε Κοινότητες Προσφύγων,
β) 15 δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής,
γ) δημιουργία ενημερωτικού υλικού,
δ) σύσταση 4 μικτών ομάδων για διαπολιτισμικό διάλογο.

——-

Πηγή: gcr.gr — Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Διαβάστε Επίσης  Κυρώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως

Be the first to comment on "Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!