Η ΕΕ θα επισπεύσει την επιστροφή των δαπανών για έργα που αφορούν τους νέους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει κανόνες για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η επιστροφή δαπανών στα κράτη μέλη για ενέργειες που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

9/7/2015
Τα νέα συστήματα θα επιτρέψουν την ταχύτερη και ευκολότερη επιστροφή δαπανών για δραστηριότητες υποστήριξης των νέων. H απλούστευση των σχετικών συστημάτων θα επιτρέψει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας για τα κράτη μέλη και σημαντική εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για τις δημόσιες διοικήσεις, τους οργανισμούς-εταίρους και τις ΜΚΟ. Η προώθηση της απασχόλησης των νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο τέλος Μαΐου, η Επιτροπή διέθεσε από την ΠΑΝ ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ για προχρηματοδοτήσεις σε επιλέξιμα κράτη μέλη ώστε να επιταχύνει τη στήριξη μέτρων επί τόπου, και να ωφελήσει έως και 650.000 νέους. Προσφάτως επίσης, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Θέσεις Μαθητείας και τη δέσμευση που ανέλαβε να διαθέσει 140.000 νέες θέσεις μαθητείας και κατάρτισης για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικά τους απλουστευμένα συστήματα κόστους ώστε η ΠΑΝ και το ΕΚΤ να καταστούν κατά συνέπεια απλούστερα, ταχύτερα, ασφαλέστερα, και περισσότερο προσανατολισμένα προς την υλοποίηση και τα αποτελέσματα.

Η Γαλλία και η Σουηδία έχουν δώσει το παράδειγμα με την ανάπτυξη νέων συστημάτων και είναι πλέον σε θέση να ωφεληθούν από την ευκολότερη και ταχύτερη επιστροφή δαπανών. Σχολιάζοντας τα νέα συστήματα απλουστευμένου κόστους, η Επίτροπος κ. Thyssen δήλωσε: «Η σημερινή αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης για τους νέους αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη: 850.000 νέοι άνθρωποι βρήκαν εργασία το 2014. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών, διευκολύνοντας την υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η σημερινή απόφαση θα διευκολύνει την επιτόπια υλοποίηση έργων για νέους».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη

Be the first to comment on "Η ΕΕ θα επισπεύσει την επιστροφή των δαπανών για έργα που αφορούν τους νέους"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!