ΟΟΣΑ: Διακρίσεις και ανισότητες ευκαιριών στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

2/7/2015 – Τα παιδιά μεταναστών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ένταξης στις χώρες του ΟΟΣΑ, και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα χαμηλά εκπαιδευτικά τους επιτεύγματα οδηγούν πολλά από αυτά σε μεγάλη δυσκολία ανεύρεσης απασχόλησης, σύμφωνα με νέα Έκθεση του ΟΟΣΑ/Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Έκθεση “Δείκτες Ενσωμάτωσης Μεταναστών 2015: Προσαρμογή” ( Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In) είχε ως εύρημα ότι οι νέοι με γονείς – μετανάστες αντιμετώπιζαν σχεδόν 50% μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όσους είχαν γονείς που είχαν γεννηθεί εντός της χώρας.

Αν και τα αποτελέσματά τους στην αγορά εργασίας είναι εν γένει καλύτερα από τους γονείς τους που έχουν γεννηθεί σε χώρες του εξωτερικού, οι διακρίσεις βιώνονται εντονότερα μεταξύ των παιδιών που έχουν γεννηθεί από γονείς – μετανάστες παρά από όσους έχουν οι ίδιοι μεταναστεύσει. Αυτό ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ένα στα πέντε παιδιά μεταναστών αισθάνεται ότι δέχεται διακρίσεις, κάτι που δεν παρατηρείται στις μη-Ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Συνολικότερα, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα βελτιώνονται για πολλά παιδιά-μετανάστες και για όσους έχουν γονείς μετανάστες αλλά συνεχίζουν να υφίστανται μεγάλα χάσματα, κυριότερα για τα παιδιά από γονείς χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις οι μισοί από τους μαθητές-μετανάστες που προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντα πλαίσια πετυχαίνουν την υψηλότερη απόδοση στο τεστ αλφαβητισμού PISA του ΟΟΣΑ σε σχέση με τους μαθητές που έχουν γεννηθεί στη χώρα.

“Το μέρος γέννησης των γονιών συνεχίζει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες ζωής”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΟΣΑ Angel Gurría. “Οι χώρες δεν πραγματοποιούν αρκετή πρόοδο ώστε να βοηθούν τους μετανάστες και τα παιδιά τους να ενσωματώνονται. Αυτό αποτελεί ένα σημάδι αφύπνισης για την ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτικών ενσωμάτωσης ώστε να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη μετανάστευση, τόσο για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας όσο και για τους ίδιους του μετανάστες”

Η Έκθεση των ΟΟΣΑ/ΕΕ παρουσιάζει την πρώτη λεπτομερή διεθνή σύγκριση των εκροών των μεταναστών και των παιδιών τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι δείκτες καλύπτουν διαστάσεις – “κλειδιά” της ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του εισοδήματος, της στέγασης, της υγείας, της συμμετοχής στα κοινά και της κοινωνικής συνοχής. Ειδική εστίαση πραγματοποιείται στους νέους ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Τόσο στην Ε.Ε. όσο και στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, ο μεταναστευτικός πληθυσμός έχει αυξηθεί περισότερο από 30% από το 2000. Ένας στους δέκα ανθρώπους που ζούσε στις περιοχές της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ το 2012 γεννήθηκε σε χώρα του εξωτερικού, και ένας στους τέσσερεις νέους ανθρώπους (15-34) είτε έχει γεννηθεί στο εξωτερικού είτε είναι παιδί μετανάστη.

Η έκθεση δείχνει ότι οι μετανάστες χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες απασχόλησης από τους ομότιμούς τους που έχουν γεννηθεί στη χώρα, αλλά συχνά “εγκλωβίζονται” σε εργασίες χαμηλού εισοδήματος με κακές συνθήκες εργασίας. Οι απασχολούμενοι μετανάστες είναι δύο φορές πιο πιθανό να διαβιούν σε νοικοκυριό το εισόδημα του οποίου είναι κάτω του δείκτη σχετικής φτώχειας της χώρας. Εν μέρει εξαιτίας του χαμηλότερου εισοδήματός τους, οι μετανάστες είναι δύο φορές πιο πιθανό να διαβιούν σε συνωστισμένες κατοικίες από ότι οι ομότιμοί τους που έχουν γεννηθεί στη χώρα (19% έναντι 8%) στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Ολοένα και περισσότεροι μετανάστες έχουν υψηλές δεξιότητες – μία υποσχόμενη εξέλιξη για τα μελλοντικά αποτελέσματα ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την Έκθεση. Παρόλα αυτά, ένας στους τρεις μετανάστες εργασιακής ηλικίας στον ΟΟΣΑ και ένας στους τέσσερις στην Ε.Ε. διαθέτουν πλέον πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους περισσότερους εξ’ αυτών να αποκτούν το πτυχίο τους στο εξωτερικό. Σε αντίθεση με όσους έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι μετανάστες τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης έχουν χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης από τους ομότιμούς τους γεννηθέντες στο εσωτερικό σχεδόν σε όλες τις χώρες. Όταν απασχολούνται, διαθέτουν περισσότερα από επαρκή προσόντα (“overqualified”) συχνότερα από τους γεννηθέντες στο εσωτερικό ομότιμούς τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα για όσους έχουν αποκτήσει προσόντα μέσω σπουδών στο εξωτερικό, γεγονός που ισχύει για την πλειονότητα των μεταναστών υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.

Στο επίπεδο της Ε.Ε., το 42% των απασχολούμενων μεταναστών υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου με πτυχία που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό έχουν δουλειές που θα απαιτούσαν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, διπλάσιο ποσοστό από όσους διαθέτουν ειδίκευση από την χώρα υποδοχής. Παρόλα αυτά, οι μετανάστες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου συνεχίζουν να αποδίδουν καλύτερα στην αγορά εργασίας από τους μετανάστες χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου.

Το Πλήρες κείμενο της Έκθεσης  και οι  σημειώσεις για τις διακριτές χώρες για τη  Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμα εδώ:  http://www.oecd.org/migration/integrationindicators

Πηγή: oecd.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονική Επιθεώρηση | Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - Τόμος 15: Τεύχος 1

Be the first to comment on "ΟΟΣΑ: Διακρίσεις και ανισότητες ευκαιριών στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!