Ο κοινωνικός διάλογος και η ευημερία των πολιτών θα πρέπει να αποτελέσουν στόχους της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”

Μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και ρεαλιστικών λύσεων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας αποτέλεσαν ορισμένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στο συνέδριο “Ευρώπη 2020 – Μονοπάτια για την εκ νέου ανακάλυψη του μέλλοντος της Ευρώπης” (“Europe 2020 – paths for reinventing Europe’s future”), που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Καθώς η Στρατηγική “Ευρώπη 2020” δεν απέδωσε τα ανανεμενόμενα βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησής της που έχει προγραμματισθεί για το τέλος του έτους, οι λήπτες αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές και συμβούλια καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς-κλειδιά από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συγκεντρώθηκαν για να προσφέρουν νέες προοπτικές στα ζητήματα της κοινωνικής προόδου, που στοχεύουν στην ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες κάλεσαν στην άμεση εμπλοκή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία μεταρρύθμισης της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και σε μία ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική υπέρβασης της κρίσης σε επίπεδο Ε.Ε.

“Η επανεκκίνηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 απαιτεί μία αλλαγή παραδείγματος,” δήλωσε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην ΕΟΚΕ, Stefano Palmieri. “Χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό σχέδιο που να περιλαμβάνει κοινωνικές επενδύσεις και θα πρέπει να συνδέσουμε τους στόχους της στρατηγικής με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η επανεκκίνηση της (Στρατηγικής) Ευρώπη 2020 θα πρέπει να εστιάσει στην κοινωνική διάσταση μέσω της ενδυνάμωσης της κοινωνικής προστασίας, της δια-βίου μάθησης και της δημιουργίας στοχευμένων προγραμμάτων για τις μειονεκτούντες κοινωνικές ομάδες.”

Από τη στιγμή της έναρξής της το έτος 2010, η Στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει αποτελέσει τη μοναδική μακροχρόνια στρατηγική της Ε.Ε. για την καθιέρωση της σύνδεσης μεταξύ αναγκών και μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Παρά ορισμένα σημάδια ανοδικών τάσεων στις αγορές, οι προσπάθειες για την επίτευξη της οικονομικής μεγέθυνσης συνεχίζονται. Η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται συνεχώς σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Με έναν στους πέντε νέους ανθρώπους στην Ευρώπη να είναι άνεργοι, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο κάλεσαν στην ανεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για το πρόβλημα. Το συνέδριο κάλεσε σε “συμπαγείς” προτάσεις αναφορικά με τις αλληλεξαρτώμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με το ζήτημα της διακυβέρνησης ως ένα ζήτημα υψίστης σημασίας. Προτάσεις για στενότερη σύνδεση μεταξύ της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Ο ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε.), των εθνικών πολιτικών και των Επενδυτικών Πλάνων, υπογραμμίστηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Οι παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας συζητήθηκαν επίσης μαζί με την ατζέντα της ανάπτυξης πέραν του έτους 2015 και των (συναφών) δεικτών αξιολόγησης.

“Είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η φιλοδοξία καθώς και η αξιοπιστία εντός του πλαισίου της ανασκόπησης της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020″, ειδάλλως το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποφέρει”, δήλωσε ο Πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. , László Andor, κατά τη συμπερασματική του ομιλία. 

Πηγή: European and Economic Social Committee, Press Release No 47/ 2015, 9 July 2015.

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον τομέα της φροντίδας

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!