Προσδόκιμο Ζωής και Υγείας 2012

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για το Προσδόκιμο Υγείας και Ζωής (European Health Life Expectancy Information System – EHLEIS),  η οποία συντονίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (National Institute of Health and Medical Research ─ INSERM,  Γαλλία),  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, ανακοινώνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν στους δείκτες για το Προσδόκιμο Ζωής και Υγείας στη Χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παραπάνω κοινή δράση συμβάλλει στην παρακολούθηση του προσδόκιμου υγείας και στον προσδιορισμό των κύριων και καθοριστικών παραγόντων για υγιή ζωή στην Ευρώπη, προσφέροντας έτσι νέες δυνατότητες για το σχεδιασμό πολιτικών που έχουν ως στόχο την αύξηση του αριθμού των Ετών Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ)  κατά 2  έτη από το 2010 έως το 2020.

Πηγή των δεδομένων για τον υπολογισμό του προσδόκιμου υγείας και ζωής αποτελούν οι Πίνακες θνησιμότητας, καθώς και το επικεντρωμένο στην Υγεία ερωτηματολόγιο (Minimum European Module for Health)  που εμπεριέχεται στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), μέσω του οποίου συλλέγονται δεδομένα αναφορικά με τη κατάσταση της υγείας και τον περιορισμό δραστηριοτήτων των ατόμων.

Οι δείκτες για το Προσδόκιμο Υγείας αντιστοιχούν στον μέσο αριθμό των υπολειπόμενων ετών ανά ηλικία που αναμένεται να ζήσει ένα άτομο με «καλή» ή «κακή»  υγεία,  στο διαχωρισμό δηλαδή του προσδόκιμου ζωής σε έτη υγιούς ζωής και σε έτη μη υγιούς ζωής.

Γράφημα 1 - Προσδόκιμο Ζωής και Υγείας - 2004 - 2012

Κύρια ευρήματα

Με βάση τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, που αφορούν στο έτος 2012, το Προσδόκιμο Ζωής (ΠΖ) στην ηλικία των 65 ετών ανέρχεται σε 21 έτη για τις γυναίκες και σε 18,1 έτη για τους άνδρες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2004 κατά 1,2 έτη και για τα δύο φύλα. Για το χρονικό διάστημα 2004 – 2012, τα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) στην ηλικία των 65 ετών – δηλαδή τα υπολειπόμενα έτη ζωής χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων που αναμένεται να περάσει ένα άτομο ηλικίας 65 ετών – παρουσιάζουν μείωση κατά 1 έτος στην περίπτωση των ανδρών, ενώ για τις γυναίκες η μείωση είναι αρκετά μεγαλύτερη και ανέρχεται σε 2,5 έτη (Γράφημα 1, Πίνακας 1).

Γράφημα 2 - Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής

  • Με βάση τα στοιχεία της έρευνας SILC για το έτος 2012, στην ηλικία των 65 ετών, οι γυναίκες περνούν 7,3 έτη (35% της υπολειπόμενης ζωής τους) χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων,  με βάση τα Προσδοκώμενα Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) – 7,1 έτη (34,0%) με μέτριο περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και 6,6 έτη (31%) με σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους (Γράφημα 2, Πίνακας 2).
  • Οι άνδρες της ίδιας ηλικίας περνούν 8,6 έτη (47% της υπολειπόμενης ζωής τους) χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων, ενώ 5,1 έτη (28%) περνούν με μέτριο περιορισμό δραστηριοτήτων και 4,4 έτη (24%) με σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους (Γράφημα 2, Πίνακας 2).
  • Το Προσδόκιμο Ζωής χωρίς χρόνια πάθηση, για τα άτομα ηλικίας 65 ετών διαμορφώθηκε το 2012 στα 7,2 έτη για τις γυναίκες και στα 7,8 έτη για τους άνδρες (Γράφημα 2, Πίνακας 2).
  • Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι, παρόλο που το σύνολο των ετών ζωής των ανδρών είναι μικρότερο από αυτό των γυναικών, όλοι οι δείκτες για το προσδόκιμο υγείας δείχνουν ότι οι άνδρες περνούν περισσότερα χρόνια της ζωής τους με καλή κατάσταση υγείας σε σχέση με τις γυναίκες.
  • Σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2012, το Προσδόκιμο Ζωής για τις γυναίκες ήταν χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ25 (21,4 και 21,0 έτη αντίστοιχα), ενώ για τους άνδρες ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα (18,1 και 18,0 αντίστοιχα – Πίνακας 3).

Ο μέσος όρος ΕΥΖ στην Ελλάδα το 2012 είναι αντίστοιχος με το μέσο όρο της ΕΕ25 για τους άνδρες 8,6 έτη, ενώ για τις γυναίκες είναι χαμηλότερος κατά 1,2 έτη σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ25 (8,7 έτη στην ΕΕ και 7,3 έτη στην Ελλάδα) (Πίνακας 3).

!Επισημαίνεται ότι, όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να ερμηνεύονται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι στην έρευνα δεν συμπεριλαμβάνεται ο πληθυσμός που ζει σε ιδρύματα, όπως π.χ. σε οίκους ευγηρίας!

Πίνακες Προσδόκιμα Ζωής

 

Διαβάστε Επίσης  Βασικοί δείκτες για την καταπολέμηση του trafficking για εργασιακή εκμετάλλευση

Be the first to comment on "Προσδόκιμο Ζωής και Υγείας 2012"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!