Ανακοίνωση προς τους Αιτούντες / Αιτούσες της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » 2015 ‐ 2016

α) Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 5/8/2015  έως τις 18/8/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων,  συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , ορίζεται η 18/8/21015  και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

β) Η « Αίτηση συμμετοχής –  Δήλωση »  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  θα υποβάλλεται ,  σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,  στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως :

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77,  Τ.Κ. 10436, Αθήνα
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αλ. Παπαναστασίου 33, 5οςόροφος – 41222, Λάρισα
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

γ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθορίζονται στην με Αρ. Πρωτ. 2100/16/7/2015  Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στο Δεύτερο Μέρος Παράγραφος 2.4 (σελ. 45-49). 

δ)  Στο έντυπο της Αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως το Ονοματεπώνυμο ,  Διεύθυνση , ΑΦΜ , ΑΜΚΑ,  κινητό τηλέφωνο& email.

ε) Πρέπει να υποβληθεί τον νέο Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2014 ( εισοδήματα από1/1/2014 – 31/12/2014):  Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα δεν έχει λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα, τότε θα πρέπει να προσκομίσει το Ε1 μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα  αναγράφονται τα εξής:
«……………………δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί  η εκκαθάριση της φορολογικής μου δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014.
Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση θα αποστείλω άμεσα το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης συναινώ να δοθούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα στοιχεία εισοδήματος από την Γ.Γ.Δ.Ε.»

Αίτηση Γονέων

Διαβάστε Επίσης  Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

Be the first to comment on "Ανακοίνωση προς τους Αιτούντες / Αιτούσες της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » 2015 ‐ 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!