Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ.3 δ του άρθρου 19 του Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», έχει αρμοδιότητα για την ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων, για θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και οργάνωσης προγραμμάτων αγωγής υγείας καθώς και σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, αποστέλλει αρχικό πίνακα Φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναλόγων με το αντικείμενό τους προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ , έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται ενδεικτικά οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ, που μεταξύ των άλλων υπηρεσιών που παρέχουν, αναπτύσσουν και λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές άμεσης παροχής βοήθειας. Βασικά κριτήρια ένταξης των Φορέων στον πίνακα, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών, ή ένταξή τους σε σχετικό μητρώο παροχής κοινωνικής φροντίδας και ιδιαίτερα στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η διαπίστωση ότι υφίσταται συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών καθώς και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής προς τους πολίτες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να αξιοποιούν τις αναφερόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Κατάλογος Τηλεφώνων Φορέων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!