Τακτικό Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2015

Οι πολίτες θεωρούν τη μετανάστευση ως κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι έχουν θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εμπιστοσύνη στην ΕΕ αυξήθηκε από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Επιπλέον, οι πολίτες θεωρούν τη μετανάστευση ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Τακτικού Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 16 και 27 Μαΐου 2015 σε 34 χώρες ή εδάφη[1].

31/7/2015

— Η μετανάστευση θεωρείται ως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών σχετικά με τις κυριότερες ανησυχίες τους, η μετανάστευση βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των θεμάτων που αναφέρονται συχνότερα σε επίπεδο ΕΕ. Με 38 % (+14 μονάδες) προηγείται πλέον της οικονομικής κατάστασης (27%, -6 μονάδες), της ανεργίας (24%, -5 μονάδες) και των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (23%, -2 μονάδες). Είναι η υπ’ αριθμόν ένα συχνότερα αναφερόμενη ανησυχία σε 20 κράτη μέλη, με το αποκορύφωμα στη Μάλτα (65%) και τη Γερμανία (55%). Η ανησυχία για τρομοκρατική δράση σε επίπεδο ΕΕ έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά από τον Νοέμβριο του 2014 (17%, +6 μονάδες) (βλ. παράρτημα 1).

— Στήριξη για πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όπως και κατά την προηγούμενη έρευνα του Νοεμβρίου 2014, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών ως προς τα θέματα προτεραιότητας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον Πρόεδρο Juncker (βλ. παράρτημα 2).

  • Όσον αφορά τις επενδύσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, 59% των Ευρωπαίων συμφωνούν με τη διάθεση δημόσιων κονδυλίων για την τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ.
  • Όσον αφορά την ενέργεια, 72% των Ευρωπαίων είναι υπέρ μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
  • Οι περισσότεροι ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ενιαία αγορά (η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ) αποτελεί το πλέον θετικό επίτευγμα της ΕΕ (57%), σχεδόν στον ίδιο βαθμό με την ειρήνη μεταξύ των κρατών μελών (55%).
  • Όσον αφορά τη μετανάστευση, 73 % των Ευρωπαίων δηλώνουν υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι (51%) είναι θετικοί ως προς τη μετανάστευση από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, 56 % είναι αρνητικοί ως προς τη μετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ.

Τέλος, οι πολίτες παραμένουν αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ. 58 % (+2 μονάδες) των Ευρωπαίων δηλώνουν αισιόδοξοι, έναντι 36 % (-1 μονάδα) που δηλώνουν απαισιόδοξοι.

— Η άποψη των πολιτών για την ΕΕ βελτιώνεται

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που δήλωσαν ότι έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ αυξήθηκε από 39% τον περασμένο Νοέμβριο σε 41% στο τέλος του Μαΐου 2015, ενώ 38% έχουν ουδέτερη και 19% αρνητική εικόνα (από 22% τον Νοέμβριο και 25% τον Ιούνιο του 2014· βλ. παράρτημα 3).

Επιπλέον, ο αριθμός των Ευρωπαίων που δήλωσαν ότι εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε επίσης στο 40% (ποσοστό υψηλότερο κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες από τον Νοέμβριο του 2014 και κατά 9 εκατοστιαίες μονάδες από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014). Το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στις εθνικές κυβερνήσεις αυξήθηκε επίσης ελαφρώς στο 31 % (+2 μονάδες) (βλ. παράρτημα 4).

Ο αριθμός των πολιτών που θεωρούν ότι η άποψή τους μετράει στην ΕΕ έφθασε το 42% (+2 μονάδες), παραμένοντας στο ανώτατο σημείο της δεκαετίας ακόμη και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014.

— Οι προσδοκίες όσον αφορά την οικονομία βελτιώνονται και η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει σε σταθερά επίπεδα

Σε σχέση με την οικονομία, οι προσδοκίες των Ευρωπαίων για την εθνική οικονομική κατάσταση παραμένουν μάλλον σταθερές, καθώς πάνω από ένας στους τέσσερις (26 %, +4 μονάδες) δηλώνουν αισιόδοξοι για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ 48 % προσδοκούν ότι η κατάσταση θα παραμείνει ίδια. ΟΙ απαισιόδοξες προσδοκίες μειώνονται δραστικά και φθάνουν στο 21% (-7 μονάδες). Ο αριθμός των Ευρωπαίων που θεωρούν ότι η επίπτωση της κρίσης στην απασχόληση έχει ήδη κορυφωθεί (48%, +4 μονάδες) είναι πλέον σαφώς μεγαλύτερος από τον αριθμό όσων πιστεύουν ότι «τα χειρότερα έρχονται» (42%, -4 μονάδες).

Η θετική στάση απέναντι στο ευρώ παραμένει σταθερή (57 % στην ΕΕ, 69 % στην ευρωζώνη). Η υποστήριξη για το ενιαίο νόμισμα αυξήθηκε σε 14 κράτη μέλη, είναι δε πιο έντονη στη Λιθουανία (73%, +10 μονάδες) η οποία προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015 και στην Ελλάδα, όπου 69% (+6 μονάδες) των ελλήνων δηλώνουν υπέρ του ευρώ (βλ. παράρτημα 7).

— Ιστορικό

Το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2015 αποτελεί τη δεύτερη δημοσκόπηση που πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ μετά την ανάληψη καθηκόντων της Επιτροπής Juncker την 1η Νοεμβρίου 2014.

Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στο διάστημα μεταξύ 16 και 27 Μαΐου 2015. Συνολικά, ερωτήθηκαν 31.868 άτομα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

H «Έκθεση με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας» απεικονίζει τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ΕΕ, τους θεσμούς και τις πολιτικές της, καθώς και τις κύριες ανησυχίες των πολιτών και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την οικονομική κατάσταση.

τα-σημαντικότερα-προβλήματα-που-αντιμετωπίζει-η-Ε.Ε.

1. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο, Άνοιξη 2015.

αισιοδοξία-για-το-μέλλον-της-Ε.Ε.

2. Αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο: Άνοιξη 2015.

Εικόνα-της-Ε.Ε.

3. Εικόνα της ΕΕ – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο: Άνοιξη 2015.

Εμπιστοσύνη-στην-Ε.Ε.

4. Εμπιστοσύνη στην ΕΕ – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2015.

Η-άποψή-μου-μετράει-στην-Ε.Ε.

5. «Η άποψή μου μετράει στην ΕΕ» – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο, Άνοιξη 2015.

Η-επίπτωση-της-κρίσης-στην-απασχόληση

Η επίπτωση της κρίσης στην απασχόληση: Πηγή – Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2015.

υποστήριξη-του-ευρώ

7. Υποστήριξη του ευρώ – Πηγή: Ευρωβαρόμετρο: Άνοιξη 2015.

[1] Στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πέντε υποψήφιες χώρες (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Αλβανία) και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ec.europa.eu/greece/news

Διαβάστε Επίσης  Κοινή δήλωση αναφορικά με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Be the first to comment on "Τακτικό Ευρωβαρόμετρο – Άνοιξη 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!