Αμείωτος ο ρυθμός εμφάνισης νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Αμείωτος ο ρυθμός εμφάνισης νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην ΕΕ

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

_____________________________________________________________________

«Ο ρυθμός εμφάνισης νέων ναρκωτικών δεν έχει μειωθεί εντός της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι η χρήση νέων ψυχοτρόπων ουσιών φαίνεται να είναι γενικά περιορισμένη» ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ευρωβουλευτή ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, που έθεσε το θέμα σε σχετική κοινοβουλευτική της ερώτηση, ορμώμενη από τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής έκθεσης για τα ναρκωτικά 2015, όπως δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δ. Αβραμόπουλος, τόνισε στην απάντησή του ότι η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά την εξάπλωση νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην ΕΕ και προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ταχείας εμφάνισης και διάδοσής τους, υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις τον Σεπτέμβριο του 2013 με σκόπο την αναθεώρηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Οι προτάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της αντίδρασης της ΕΕ, επιτρέποντας ταχύτερη δράση για την απόσυρση επικίνδυνων ουσιών από την αγορά, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινών μέτρων, και με τον καθορισμό κοινών ποινικών κυρώσεων.

Περαιτέρω, ο Έλληνας Επίτροπος υπογράμμισε ότι η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2020)  και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2013-2016 αντιπροσωπεύουν τα εργαλεία για τη συμπλήρωση και τον συντονισμό των πολιτικών για τα ναρκωτικά των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ. Η εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων θα καταγραφεί και θα αξιολογηθεί εγκαίρως, πριν από την ενδεχόμενη έγκριση του δεύτερου σχεδίου δράσης που καλύπτει την περίοδο 2017-2020.

Στην ειδικότερη ερώτηση της κας Βόζεμπεργκ σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση των αδικημάτων περί τα ναρκωτικά, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών καλύπτει θέματα όπως η παραγωγή, η παρασκευή, η εκχύλιση, η προσφορά, η διάθεση προς πώληση, η διανομή, η πώληση, η παράδοση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών.

Διαβάστε Επίσης  «Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη» | Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ.

Be the first to comment on "Αμείωτος ο ρυθμός εμφάνισης νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην ΕΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!