Ανοιχτά Προγράμματα Απασχόλησης: Προγράμματα ΝΘΕ που Υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ

Ακολουθεί η ενημέρωση για τα Ανοιχτά Προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ καθώς και για τα επερχόμενα προγράμματα για την τόνωση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας

——————————-

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

Προγράμματα - Νέων Θέσεων Εργασίας - 1

Προγράμματα - Νέων Θέσεων Εργασίας - 2Προγράμματα - Νέων Θέσεων Εργασίας - 3

Τα προγράμματα απασχόλησης που έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ στο προσεχές διάστημα  είναι τα εξής:

1. Ειδικό Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» με αριθμό ωφελουμένων έως 10.000 άτομα και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους  μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

3. Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρους ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές  Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) για 1575 ωφελουμένους.

4. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για Α.Μ.Ε.Α. σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ,  και  σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των εξής προγραμμάτων  του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :

5. Πρόγραμμα  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω  προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για τις ηλικίες 29 – 64 ετών. Το πρόγραμμα είχε ανακληθεί ως οικονομικά ασύμφορο και μικρής ωφέλειας για τους ανέργους.  Το νέο πρόγραμμα αφορά πλέον όχι 16.000 ανέργους αλλά  26.000  και προβλέπεται  εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών με βασικό μισθό και εργασιακά δικαιώματα και για τους  26.000 ανέργους.

6. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους  εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης  με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση ή προγράμματα προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω της επιδότησης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και λειτουργικών δαπανών, για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για 18 μήνες.

7. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για  10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18- 24  ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες  επιχειρήσεις  για επιδοτούμενη απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες).

8. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για  3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29  ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες  επιχειρήσεις  για επιδοτούμενη απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες).

9. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης  5.000 νέων ανέργων έως 18 – 24 ετών,  με επιδότηση των εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες  από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

10. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης  5.000  ανέργων νέων 25-29 ετών  με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες  από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

11. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας  για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία startups από νέους 18-29  ετών.

12. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας  για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups.

13. Πρόγραμμα μαθητείας  4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Πηγή: oaed.gr

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Be the first to comment on "Ανοιχτά Προγράμματα Απασχόλησης: Προγράμματα ΝΘΕ που Υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!