Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC)

Θεσμική υπόσταση: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έτος Ίδρυσης: 2005

Ιστοσελίδα: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Περιγραφή: Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η κοινοποίηση των απειλών που μπορεί να αντιπροσωπεύουν για την υγεία οι μεταδοτικές νόσοι. Μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του το Κέντρο: αναζητά, συγκεντρώνει, αξιολογεί και διαδίδει σχετικά επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία. Εκδίδει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και παρέχει επιστημονική και τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων κατάρτισης. Παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στους κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας. Συντονίζει τα ευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς που σχετίζονται με την αποστολή του και διαχειρίζεται τα δίκτυα αποκλειστικής επιτήρησης. Διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, και διευκολύνει τον καθορισμό και την εκτέλεση των κοινοτικών ενεργειών.

Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντα του Κέντρου είναι η επιδημιολογική επιτήρηση, ο έγκαιρος συναγερμός και αντίδραση, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, καθώς και οι ενέργειες υποστήριξης και ανάπτυξης για την ετοιμότητα όσον αφορά νέες απειλές για την υγεία.

Ομάδες παρέμβασης: Κράτη-μέλη της Ε.Ε., Ερευνητικοί και Πολιτικοί Φορείς Υγείας

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής ΣΕΚΠ, Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα – Οδηγός Επιβίωσης – Ψηφιακός Οδηγός, Ιστοσελίδα www.sekp.gr, Επικοινωνία info@sekp.gr.,  Copyright © ΣΕΚΠ 2015, Σεπτέμβριος 2015, Αθήνα

Διαβάστε Επίσης  Ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ: αίτια και λύσεις

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!