Μια νέα, πιο περιεκτική θεώρηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο σχέδιο κοινής έκθεσής τους, ζητούν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020, και ιδίως την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

01/09/2015 – Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020. Το σχέδιο της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και των κρατών μελών που δημοσιεύτηκε σήμερα ζητά τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να στραφούν εντονότερα προς την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπεγχάγη το 2015.

Η έκθεση προτείνει μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής, ώστε να απαντηθούν αποτελεσματικότερα οι πλέον επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Οι έξι νέες προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησης, καθώς και τη δημιουργία ανοικτών, καινοτόμων και ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, ενώ ταυτόχρονα θα καλλιεργούνται οι θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, τόνισε:

«Οι νέοι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν κοινές απαντήσεις. Η απειλή της ριζοσπαστικοποίησης καθιστά προφανές ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές προοπτικές σε κάθε τοπικό επίπεδο. Μαζί με τους υπουργούς Παιδείας θα ενισχύσουμε την κοινή μας προσπάθεια για να μειώσουμε την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και να στηρίξουμε την πολυμορφία των σχολικών τάξεων σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η κα Marianne Thyssen, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, πρόσθεσε τα εξής: «Η απασχόληση των νέων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή. Για να βρει κάποιος δουλειά απαιτούνται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες. Η καλύτερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και, έτσι, να υποστηριχθούν οι νέοι της Ευρώπης στην επιτυχή είσοδό τους στην αγορά εργασίας.»

Σχετικό Άρθρο: ESCO – Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική έκθεση μέχρι τα τέλη του έτους. Η έκθεση προτείνει επίσης να ισχύουν οι νέες προτεραιότητες για 5 έτη, αντικαθιστώντας τους προηγούμενους τριετείς κύκλους, προκειμένου να επιφέρουν πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Οι έξι νέες προτεραιότητες που πρότεινε η Επιτροπή είναι οι εξής:

  • κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες να εστιάζονται στα αποτελέσματα, με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά·
  • εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και προώθηση ικανοτήτων σχετικών με την ιδιότητα του πολίτη·
  • εκπαίδευση και κατάρτιση με ανοικτό και καινοτόμο χαρακτήρα, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα ενστερνίζονται πλήρως την ψηφιακή εποχή·
    έντονη στήριξη των εκπαιδευτών·
  • διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της εργασιακής κινητικότητας· και
    βιώσιμες επενδύσεις, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα/ Ειδήσεις

Διαβάστε Επίσης  Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!