Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας: Στοιχεία Eurostat

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 1 στους 4 ανθρώπους στην Ε.Ε. το 2014 – 122 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Μετάφραση/ Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Το 2014, 122 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 24,4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετώπιζαν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρείς καταστάσεις: κίνδυνο φτώχειας έπειτα από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σοβαρή υλική αποστέρηση ή διαβίωση σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Έπειτα από μία μικρή μείωση το 2013 που πραγματοποιήθηκε έπειτα από τρία συνεχόμενα έτη ανόδου, η αναλογία των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 παραμένει σταθερή αλλά υψηλότερη από τα επίπεδα του 2008 (23,8%). Η μειώση του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. αποτελεί έναν από τους στόχους – κλειδιά της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

  • ΓΡΑΦΗΜΑ 1 – Δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-2014 (% του συνολικού πληθυσμού)

At risk of poverty or social exclusion

*Ε.Ε. ως σύνολο. Τα δεδομένα των ετών 2008 και 2009 δεν περιλαμβάνουν την Κροατία. Τα δεδομένα του 2014 περιλαμβάνουν εκτιμήσεις.

Ο υψηλότερος δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σημειώνεται στη Ρουμανία, ενώ ο χαμηλότερος στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Το 2014, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού αντιμετώπιζε τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία Κράτη-Μέλη: τη Ρουμανία (40,2%), τη Βουλγαρία (40,1%) και την Ελλάδα (36,0%). Στο αντίθετο άκρο, η χαμηλότερη αναλογία ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σημειώθηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας (14,8%), τη Σουηδία (16,9%), την Ολλανδία (17,1%), την Φινλανδία (17,3%) και τη Δανία (17,8%).

Η μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Πολωνία,
η μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί από το 2008 έως το 2014 σε δεκατέσσερα Κράτη-Μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Ελλάδα (από το 28,1% το 2008 στο 36,0% το 2014, ή +7,9 εκατοστιαίες μονάδες  αύξησης), Ισπανία (+4,7 ε.μ.), Κύπρος (+4,1 ε.μ.), Μάλτα (+3,7 ε.μ.), Ουγγαρία (+2,9 ε.μ.) και Ιταλία (+2,8 ε.μ.). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των κρατών-μελών (δίχως “διακοπές” στις αντίστοιχες χρονοσειρές) παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (από το 30,5% στο 24.7%, ή -5,8 εμ), Ρουμανία (-4,0 εμ) και Σλοβακία  (-2,2 εμ). Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται σε επίπεδο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί από το 23,8% το 2008 στο 24,4% το 2014.

– ΠΙΝΑΚΑΣ: Κίνδυνος Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008 και 2014 (Σχετικές και Απόλυτες Συχνότητες)

Κίνδυνος Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού - Σχετικές και Απόλυτες Συχνότητες

Οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες δεκάδες χιλιάδες.
* Τα δεδομένα για το έτος 2008 δεν περιλαμβάνουν την Κροατία.
Τα δεδομένα για το έτος 2014 περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τα κράτη-μέλη δίχως δεδομένα.
** Βουλγαρία και Δανία: διακοπή στη χρονοσειρά. Ιταλία και Ολλανδία: τα δεδομένα του 2014 είναι προσωρινά.

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

(α) 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται σε κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας.

(β) Το 9% βιώνει σοβαρή υλική αποστέρηση

(γ) Το 11% διαβιεί σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΙ – Εξέλιξη των τριών στοιχείων του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. (% του πληθυσμού).

Evolution-of-the-three-components-of-the-at-risk-of-poverty-rate

(Πηγή – Περισσότερες λεπτομέρειες –> http://ec.europa.eu/eurostat/documents/)

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας: Στοιχεία Eurostat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!