Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας: Στοιχεία Eurostat

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 1 στους 4 ανθρώπους στην Ε.Ε. το 2014 – 122 εκατομμύρια άνθρωποι διαβιούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Μετάφραση/ Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Το 2014, 122 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 24,4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετώπιζαν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρείς καταστάσεις: κίνδυνο φτώχειας έπειτα από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σοβαρή υλική αποστέρηση ή διαβίωση σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Έπειτα από μία μικρή μείωση το 2013 που πραγματοποιήθηκε έπειτα από τρία συνεχόμενα έτη ανόδου, η αναλογία των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 παραμένει σταθερή αλλά υψηλότερη από τα επίπεδα του 2008 (23,8%). Η μειώση του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. αποτελεί έναν από τους στόχους – κλειδιά της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

  • ΓΡΑΦΗΜΑ 1 – Δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-2014 (% του συνολικού πληθυσμού)

At risk of poverty or social exclusion

*Ε.Ε. ως σύνολο. Τα δεδομένα των ετών 2008 και 2009 δεν περιλαμβάνουν την Κροατία. Τα δεδομένα του 2014 περιλαμβάνουν εκτιμήσεις.

Ο υψηλότερος δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σημειώνεται στη Ρουμανία, ενώ ο χαμηλότερος στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Το 2014, περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού αντιμετώπιζε τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε τρία Κράτη-Μέλη: τη Ρουμανία (40,2%), τη Βουλγαρία (40,1%) και την Ελλάδα (36,0%). Στο αντίθετο άκρο, η χαμηλότερη αναλογία ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σημειώθηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας (14,8%), τη Σουηδία (16,9%), την Ολλανδία (17,1%), την Φινλανδία (17,3%) και τη Δανία (17,8%).

Η μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Πολωνία,
η μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί από το 2008 έως το 2014 σε δεκατέσσερα Κράτη-Μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Ελλάδα (από το 28,1% το 2008 στο 36,0% το 2014, ή +7,9 εκατοστιαίες μονάδες  αύξησης), Ισπανία (+4,7 ε.μ.), Κύπρος (+4,1 ε.μ.), Μάλτα (+3,7 ε.μ.), Ουγγαρία (+2,9 ε.μ.) και Ιταλία (+2,8 ε.μ.). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ των κρατών-μελών (δίχως “διακοπές” στις αντίστοιχες χρονοσειρές) παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (από το 30,5% στο 24.7%, ή -5,8 εμ), Ρουμανία (-4,0 εμ) και Σλοβακία  (-2,2 εμ). Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται σε επίπεδο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί από το 23,8% το 2008 στο 24,4% το 2014.

– ΠΙΝΑΚΑΣ: Κίνδυνος Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008 και 2014 (Σχετικές και Απόλυτες Συχνότητες)

Κίνδυνος Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού - Σχετικές και Απόλυτες Συχνότητες

Οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες δεκάδες χιλιάδες.
* Τα δεδομένα για το έτος 2008 δεν περιλαμβάνουν την Κροατία.
Τα δεδομένα για το έτος 2014 περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για τα κράτη-μέλη δίχως δεδομένα.
** Βουλγαρία και Δανία: διακοπή στη χρονοσειρά. Ιταλία και Ολλανδία: τα δεδομένα του 2014 είναι προσωρινά.

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

(α) 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται σε κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας.

(β) Το 9% βιώνει σοβαρή υλική αποστέρηση

(γ) Το 11% διαβιεί σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΙ – Εξέλιξη των τριών στοιχείων του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. (% του πληθυσμού).

Evolution-of-the-three-components-of-the-at-risk-of-poverty-rate

(Πηγή – Περισσότερες λεπτομέρειες –> http://ec.europa.eu/eurostat/documents/)

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η αργή πρόοδος αφήνει πίσω τις γυναίκες ευάλωτων ομάδων | #EIGEIndex

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας: Στοιχεία Eurostat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!