Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών: Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, Οικοδόμηση βιώσιμων κοινωνιών

Απόδοση – Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

5 Οκτωβρίου 2015: Η Education International*, που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, με τους συνεργάτες και τους εταίρους της αναδεικνύει τη νέα ατζέντα των Αναπτυξιακών Στόχων για το 2030, και το κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διασφάλιση της εφαρμογής των νέων αυτών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

“Κάθε χρόνο, την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, γιορτάζουμε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα παιδιά” αναφέρει ένα κοινό μήνυμα για την ημέρα που υπεγράφη από την UNESCO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τη UNICEF, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), και τη Διεθνής Εκπαίδευση (EI).

*Η Education International είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία συνδικάτων του κόσμου, που εκπροσωπούν 30 εκατομμύρια εργαζομένων στην εκπαίδευση από περίπου 400 οργανισμούς σε 170 χώρες και περιοχές, από όλο τον κόσμο. Η Education International ενώνει όλους τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.

  • Προωθεί την αρχή ότι η ποιοτική εκπαίδευση, που χρηματοδοτείται από το δημόσιο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε μαθητή σε κάθε χώρα.
  • Προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στην εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.
  • Βοηθά στην ανάπτυξη δημοκρατικών ανεξάρτητων οργανώσεων που εκπροσωπούν τους δασκάλους και άλλους εργαζόμενους στην εκπαίδευση και χτίζει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ τους.
  • Συνηγορεί για την ισότητα στην κοινωνία. Καταπολεμά το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Αμφισβητεί τις διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή χαρακτηριστικών.
  • Ενεργεί από κοινού με τις άλλες παγκόσμιες ομοσπονδίες των συνδικάτων και άλλων συγγενών οργανώσεων για την προώθηση και την επίτευξη της αλληλεγγύης.

Εκπαιδευτικός Στόχος

Ο νέος παγκόσμιος στόχος για την εκπαίδευση, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της Ατζέντας για την Εκπαίδευση για το 2030, ζητεί την δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση και την προώθηση ευκαιριών για δια βίου μάθηση για όλους.

Οι παγκόσμιες οργανώσεις υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη όλων των στόχων για την παγκόσμια ανάπτυξη, διότι οι ισχυρές κοινωνίες εξαρτώνται από μορφωμένους πολίτες και από ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Η ατζέντα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν η κοινωνία επενδύσει στην πρόσληψη, την υποστήριξη, και τη ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, όμως σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί υποτιμημένοι και ανίσχυροι εκπαιδευτικοί.

Εκπαιδευτικοί με ποιότητα

Το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO εκτιμά περαιτέρω ότι οι χώρες θα πρέπει να προσλάβουν 12,5 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να επιτευχθεί ο στόχος της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020. Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια νέες θέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν για την επίτευξη καθολικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το 2020.

Με τη δέσμευση για την Ατζέντα για την Εκπαίδευση 2030, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ συμφωνούν να αυξήσουν σημαντικά την προσφορά ειδικευμένων καθηγητών. Αυτό θα γίνει μέσω διαφόρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας γύρω από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να συμμετάσχουν στο διάλογο με τους καθηγητές και τις οργανώσεις τους, όπως να εντείνoυν και τις προσπάθειες για την παροχή εκπαιδευτικών -σε κάθε σχολείο, κάθε κοινότητα, και κάθε παιδί-με επαρκή προσόντα, εκπαιδευτικών με κίνητρο και με την υποστήριξη που χρεάζονται.

Ποιοτικές Συνθήκες

Οι παγκόσμιες οργανώσεις επιμένουν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενδυναμωθούν μέσω της παροχής αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, με επαρκή χρηματοδότηση, ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, εμπιστοσύνη, επαγγελματική αυτονομία και ακαδημαϊκή ελευθερία.

Οι οργανώσεις επαναλαμβάνουν ότι η σύσταση των  ILO/ UNESCO σχετικά με το Καθεστώς των Καθηγητών (1966), η Σύσταση της UNESCO, σχετικά με το καθεστώς της Ανώτατης Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού (1997), καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του ILO σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό Προσχολικής Αγωγής (2014) αποτελούν απαραίτητα διεθνή πρότυπα και σημεία αναφοράς για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

ei-ie.org

socialpolicy.gr

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Εργαστήρια Συνηγόρου του Πολίτη με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών: Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, Οικοδόμηση βιώσιμων κοινωνιών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!