Υπερχρέωση νοικοκυριών: Προσδιορισμός ενός κοινωνικού προβλήματος

Ντούνης Ανδρέας

Το συγκεκριμένο άρθρο με τίτλο Υπερχρέωση Νοικοκυριών: Προσδιορισμός ενός κοινωνικού προβλήματος” εντάσσεται στην πρωτοβουλία Αρθρογραφιών του socialpolicy.gr, επιδιώκοντας να αποτελέσει μία μικρή αφετηρία για την ανάλυση και παρουσίαση κοινωνικών προβλημάτων μέσα από μια θεωρητική αλλά και κριτική προσέγγιση. Ο τρόπος προσδιορισμού των κοινωνικών προβλημάτων οδηγεί τις κοινωνικές πολιτικές σε μία διαφορετική κατεύθυνση ανά περίπτωση ή ακόμη και στην απουσία εξειδικευμένων πολιτικών.

Πέραν τούτου, δηλαδή της αναγνώρισης ή μη ενός προβλήματος ως κοινωνικού, οι παράγοντες που λογίζονται ως προσδιοριστικοί οδηγούν σε διαφορετικά κοινωνικά προγράμματα εντελώς διαφορετικής στόχευσης. Αυτό το γεγονός συνδυάζεται συνηθέστερα με την ύπαρξη ή μη πολιτικής βούλησης αλλά και με την αποτελεσματικότητα των πιέσεων όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων καθώς και των κοινωνικών κινημάτων.

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Be the first to comment on "Υπερχρέωση νοικοκυριών: Προσδιορισμός ενός κοινωνικού προβλήματος"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!