Μεθοδολογία και Ορισμοί: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης

Ντούνης Ανδρέας

Η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) βασίζεται σε συγκεκριμένους ορισμούς και μεθοδολογικές διασαφηνίσεις που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τη γενικευσιμότητα αλλά και τη συγκρισιμότητα της Έρευνας σε επίπεδο Ε.Ε.

Η Έρευνα EU-SILC αποτελεί την έρευνα-πηγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη διανομή του εισοδήματος, τη φτώχεια και τις συνθήκες διαβίωσης.

  • Ορισμοί

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τα μέλη τους που διαμένουν στην επικράτεια ενός κράτους-μέλους τη χρονική στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Τα άτομα που διαβιούν σε συλλογικά νοικοκυριά και σε ιδρύματα αποκλείονται εν γένει από τον πληθυσμό-στόχο καθώς και τα μικρά και απομακρυσμένα μέρη των εθνικών εδαφών που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο από το 2% του εθνικού πληθυσμού. Τα δεδομένα για το 2008 και το 2009 για το σύνολο της Ε.Ε αποκλείουν την Κροατία. 

Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (persons at-risk-of-poverty) είναι όσα διαβούν σε ένα νοικοκυριό με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο τίθεται στο όριο του 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (* έπειτα από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις). Το ισοδύναμο εισόδημα υπολογίζεται μέσω της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού βάσει του μεγέθους του έπειτα από την εφαρμογή των ακόλουθων σταθμίσεων: 1.0 για τον πρώτο ενήλικα, 0.5 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 14 ή και μεγαλύτερης και 0.3 για κάθε μέλος του νοικοκυριού ηλικίας μικρότερης των 14 ετών.

Τα άτομα που διαβιούν υπό συνθήκες σοβαρής υλικής αποστέρησης είναι όσα διαβιούν υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τους περιορισμούς που δημιουργεί η έλλειψη πόρων και έρχονται αντιμέτωπα με τουλάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα ενδεικτικά “στοιχεία” (items) αποστέρησης:

δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε

1) πληρωμή ενοικίου/στεγαστικού δανείου ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας την στιγμή που απαιτείται,

2) διατήρηση επαρκών συνθηκών θέρμανσης για την οικία τους,

3) αντιμετώπιση απροσδόκητων εξόδων,

4) κατανάλωση κρέατος, ψαριού ή ισοδύναμου πρωτεϊνης κάθε δεύτερη μέρα,

5) διακοπές διάρκειας μίας εβδομάδας μακρυά από το σπίτι τους,

6) ένα αμάξι,

7) πλυντήριο,

8) έγχρωμη τηλεόραση, ή

9) τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου)

Τα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά που επιδεικνύουν πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (very low work intensity) είναι όσα είναι ηλικίας από 0-59 ετών και τα οποία διαβιούν σε νοικοκυριά όπου  οι ενήλικες (ηλικίας 18-59 ετών) εργάσθηκαν κατά μέσο όρο λιγότερο από το 20% της συνολικής εργασιακής τους δυνατότητας κατά το περασμένο έτος. Οι μαθητές αποκλείονται. 

  • Ο συνολικός αριθμός ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι χαμηλότερος από το σύνολο των αριθμών των ανθρώπων σε κάθε μία από αυτές τις τρεις μορφές φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καθώς ορισμένα άτομα βιώνουν ταυτοχρόνως περισσσότερες από μία από αυτές τις καταστάσεις.

 

Πηγή: ec.europa.eu/eurostat

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία

Be the first to comment on "Μεθοδολογία και Ορισμοί: Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!