Στρατηγικές για την ισότητα των δύο φύλων και την ίση αμοιβή

Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για την ισότητα των δύο φύλων που περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες συμβάλλουν στην εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς.

Για παράδειγμα:
„
„α) Στην Εσθονία, εγκρίθηκε, το 2012, σχέδιο δράσης για τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Προβλέπονται πέντε κύριοι τομείς δράσης:

  1. βελτίωση της εφαρμογής του ισχύοντος νόμου για την ισότητα των δύο φύλων (π.χ. βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων, ευαισθητοποίηση, υποστήριξη του έργου του Επιτρόπου για την ισότητα των δύο φύλων και την ίση μεταχείριση  κ.λπ.).
  2. αποτελεσματικότερη συμφιλίωση οικογένειας, εργασίας και προσωπικής ζωής (π.χ. συνεργασία με τους εργοδότες).
  3. προώθηση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης.
  4. μείωση του διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων·
  5. ανάλυση των οργανωτικών πρακτικών και των μισθολογικών συστημάτων του δημόσιου τομέα με βελτίωση της κατάστασης, εφόσον απαιτείται. Υπογραμμίζεται ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύπλοκο ζήτημα και χρειάζεται να  ληφθούν μέτρα ταυτόχρονα σε όλους τους σχετικούς τομείς.

„
„β) Στη Φινλανδία, το τριμερές πρόγραμμα ίσης αμοιβής για τα έτη 2006-2015 έχει ως  στόχο τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων από περίπου 20%  σε 15% και την εφαρμογή της αρχής «ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την κατάργηση του διαχωρισμού, την ανάπτυξη μισθολογικών συστημάτων, μέτρα για τη στήριξη της σταδιοδρομίας των γυναικών και ζητεί από τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν συμφωνίες για τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς.
„
„γ) Στην Πορτογαλία, το 4ο σχέδιο για την ισότητα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της μισθολογικής διαφοράς και την υιοθέτηση σχεδίων για την ισότητα από τις επιχειρήσεις.

δ) Στη Λιθουανία, οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων περιέχονται στο Εθνικό πρόγραμμα ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες 2010-2014. Σημαντικός αριθμός μέτρων έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας. Μια από τις προτεραιότητες είναι η μείωση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων που περιλαμβάνει δράσεις για την αύξηση των αποδοχών στους κλάδους όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, όπως η εκπαίδευση, οι τέχνες και  ο πολιτισμός και η κοινωνική εργασία.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καταπολέμηση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Λουξεμβούργο, 2014.

Διαβάστε Επίσης  Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!