19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης 2015 – “Εκφοβισμός”

Ελένη Τομπέα – Tο Ιδρύμα WWSF (Women’s World Summit Foundation), πρωτοβουλία του οποίου είναι η Εκστρατεία “19 Ημέρες κατά της Παιδικής Κακοποίησης”, εστιάζει στο πρόβλημα του εκφοβισμού ως το κύριο θέμα της φετινής του εκστρατείας, ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλές χώρες το οποίο εκδηλώνεται σε πολλές μορφές.

Ο εκφοβισμός δεν αποτελεί ένα πρόσφατο φαινόμενο. Μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τις κοινότητες, ακολουθώντας την εξελίξη που συμβαίνει τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία ως σύνολο.

Όλο και περισσότερα παιδιά, νέοι, γονείς και καθηγητές αγωνίζονται για τον εκφοβισμό και τις συνέπειές του στο σπίτι, στην παιδική χαρά, στην τάξη, στο διαδίκτυο και εντός των κοινοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 126 τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά σε 104 χώρες μέσω του Child Helpline International (CHI), ο εκφοβισμός είναι παγκοσμίως η συχνότερα αναφερόμενη μορφή κακοποίησης.

Ενώ ο εκφοβισμός είναι πιο συχνά ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στο σχολείο, μπορεί να συμβαίνει και έξω από την τάξη, ιδίως μέσω του διαδικτύου (cyberbullying), αλλά και κατά τη διαδρομή ενός παιδιού προς και από το σχολείο.  Τα παιδιά μπορούν να βιώσουν τον εκφοβισμό άμεσα, είτε ως θύματα ή / και θύτες, είτε έμμεσα, ως μάρτυρες / παρευρισκόμενοι. Ένα παιδί μπορεί να αποτελέσει θύμα εκφοβισμού, ενώ επίσης να εκφοβίζει άλλα παιδιά.

Τα παιδιά που βιώνουν τη βία μπορεί να είναι πιο πιθανό να βιώσουν τον εκφοβισμό. Μπορεί επίσης να είναι πιο ευάλωτα στον εκφοβισμό εάν προέρχονται από ορισμένο κοινωνικο – οικονομικό υπόβαθρο, ζουν με κάποια αναπηρία, εκφράζουν μια διαφορετική σεξουαλική προτίμηση ή προέρχονται από μειονοτικές εθνικές ή πολιτισμικές ομάδες. Ακόμα κι αν η πλειονότητα του σχολικού εκφοβισμού γίνεται από παιδιά που εκφοβίζουν άλλα παιδιά, οι δάσκαλοι και άλλοι φορείς μπορούν επίσης να αποτελούν θύτες.

Το πρώτο φήφισμα σχετικά με την παρενόχληση, 69/158 Προστασία των παιδιών από τον εκφοβισμό, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο του 2014. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μακροχρόνια βάση στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και στην ευημερία τους, και ότι ο εκφοβισμός μπορεί να σχετίζεται με τις διακρίσεις και τα στερεότυπα. Το ψήφισμα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την προστασία των παιδιών από τον εκφοβισμό, να προωθήσουν και να επενδύσουν στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον εκφοβισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του.

Το θέμα και οι ιδέες για δράση παρουσιάζονται στο Κιτ Πρόληψης για το έτος 2015 – 2015 Prevention Kit.

19days.woman.ch

socialpolicy.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Διαβάστε Επίσης  Επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου | Ετήσια Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας

Be the first to comment on "19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης 2015 – “Εκφοβισμός”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!