“ΑΝΤΙΓΟΝΗ” Ετήσια Έκθεση 2015

Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους έξι κρίσιμους τομείς της : 1) Απασχόλησης, 2) Νομοθεσίας, 3) Εκπαίδευσης,  4) Στέγασης, 5) Ρατσιστικής Βίας και της 6) Υγείας & Πρόνοιας.

Επιμέλεια : Nάσος Θεοδωρίδης

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία διάκριση· για παράδειγμα με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κ.ά.. Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση του 2015 εδώ –> https://socialpolicy.gr/Ετήσια-Έκθεση-ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.pdf

Διαβάστε Επίσης  Έκθεση "Προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα"

US_EN

 

 

Registration of phenomena, issues and incidents of racism, discrimination , xenophobia but also research studies or good practices of the administration in the 6 crucial fields of Employment, Legislation, Education, Housing, Racist Violence and Health Welfare.

Edited by Nassos Theodoridis.

[box type=”info”] ANTIGONE – Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non Violence is a non profit organisation that was established in 1993. ANTIGONE’s main offices are located in Thessaloniki with its branch in Athens. ANTIGONE develops activities on anti-racism and non-discrimination, human rights, social ecology, peace and non violent conflict resolution.

The aim of the organisation is the promotion of equal opportunities for all without any discrimination -e.g. on the basis of sex, race, national origin, social/economic/educational status, disability, age, religion etc. Through its activities that are based on solidarity and active participation, ANTIGONE targets to awareness raising and sensitisation of the society on issues of non discrimination, human rights, ecology, non violence and interculturality.[/box]

Read the National Report 2015 of “ANTIGONE” here (Greek) –> https://socialpolicy.gr/Ετήσια-Έκθεση-ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.pdf

 

antigone.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ο WEB Du Bois και η έννοια της διπλής συνείδησης (double consciousness)

Be the first to comment on "“ΑΝΤΙΓΟΝΗ” Ετήσια Έκθεση 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!