Δήμος Νέας Σμύρνης: Έναρξη λειτουργίας καινοτόμου πλατφόρμας διαβούλευσης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης και της συμμετοχικής ανάδειξης των αναγκών και των προτεραιοτήτων σε επίπεδο δημοτικών έργων και δράσεων, θέτει σε λειτουργία την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης με πολίτες και με συλλογικούς φορείς.

Στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης καλούνται οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές του ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων κειμένων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλες θεματικές που αφορούν τον Δήμο και τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα διαβούλευση θα αποτελέσει επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για την διαμόρφωση του Αναπτυξιακου Προγράμματος Έργων και Δράσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2015-2020.

Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης προσφέρονται τρεις θεματικές διαβουλεύσεις εντός της πλατφόρμας. Οι τρεις διαβουλεύσεις είναι:

  1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
  2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός
  3. Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέσω της πλατφόρμας διαβούλευσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στη Νέα Σμύρνη.

Η νέα πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο και είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο : http://hello.crowdapps.net/participation-neasmyrni/

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου 2020

Be the first to comment on "Δήμος Νέας Σμύρνης: Έναρξη λειτουργίας καινοτόμου πλατφόρμας διαβούλευσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!