Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την κοινωνική προστασία των Ατόμων με Αναπηρία

Πλαίσιο προτάσεων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, γνωστών ως προνοιακών επιδομάτων (διατροφικό,  εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας, κίνησης κ.λπ.), τελευταίο προπύργιο κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματα είναι τα μόνα που συνδέονται με το πρόσθετο κόστος για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την ίδια την αναπηρία. Να προσδιοριστεί εδώ και τώρα το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα της κρίσης και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές κάθε είδους και μορφής.

Καμία σύνδεση των επιδομάτων αναπηρίας με οποιαδήποτε εισοδηματικά όρια και κριτήρια! Άμεση προστασία εδώ και τώρα της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τους γονείς που φροντίζουν άτομα με αναπηρία! Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ανεξαρτήτου εισοδήματος.

Άρση των μειώσεων που έχουν επέλθει στους μισθούς των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξαιτίας των μνημονίων και ελάφρυνση από την επιβολή έκτακτων εισφορών.

— Αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών επεξεργασίας και μοριοδότησης των αιτήσεων της τελευταίας προκήρυξης του ν.2643/98 ώστε να μην καθυστερήσουν περισσότερο οι τοποθετήσεις των επιτυχόντων, άμεση προκήρυξη από τον Ο.Α.Ε.Δ. των θέσεων του δημοσίου που εκκρεμούν, καθώς και των θέσεων του ιδιωτικού τομέα και έκδοση των ειδικών προκηρύξεων για τις θέσεις τυφλών τηλεφωνητών και τυφλών δικηγόρων

— Διατήρηση κάθε ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης για τα άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση και παράλληλα διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων.

— Εξαίρεση των συντάξεων που λαμβάνουν τα άτομα αναπηρία (συντάξεις αναπηρίας, συντάξεις γήρατος για λόγους αναπηρίας βάσει του ν. 612/77) και των συντάξεων γονέων – αδελφών – συζύγων – κηδεμόνων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία από ρυθμίσεις που θα στοχεύσουν σε νέες μειώσεις των συντάξεων. Επέκταση της εξαίρεσης από τις περικοπές των συντάξεων του ν. 4093/12 και για τους έχοντες τουλάχιστον 80% ποσοστό αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα.

Χορήγηση του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικιακού κριτηρίου και με μόνο κριτήριο το εισοδηματικό, σύμφωνα και με τη θέση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το εν λόγω θέμα, βάσει του ν. 3996/2011.

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την Ειδική Εκπαίδευση. Να σταματήσει επιτέλους ο διωγμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία και να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις αναφορικά με την πρόσληψη κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση σε ποσοστό 10% και η επαναφορά του πίνακα Α στην ειδική εκπαίδευση. Να σταματήσει το φαινόμενο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση – χρειάζονται επιτέλους μόνιμοι διορισμοί.
Όλα τα σχολεία να ανοίγουν την ίδια ημέρα!

Εξαίρεση του τομέα της Υγείας από τις δεσμεύσεις των Μνημονίων για περαιτέρω μείωση των δαπανών. Αντιθέτως, επιβάλλεται αύξηση των δαπανών για τη Υγεία τουλάχιστον στα κατώτερα όρια ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο 7% του ΑΕΠ και όχι στο 4.5% που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, με περαιτέρω μειώσεις κατά 0.5% ανά έτος για τα επόμενα τρία χρόνια, φτάνοντας στο επικίνδυνο όριο για τη δημόσια υγεία του 3% του ΑΕΠ. Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων της κατηγορίας 1Α προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι χρόνια πάσχοντες. Εκσυγχρονισμός των Μονάδων Χρονίων Παθήσεων (π.χ. Διαβητολογικά Κέντρα, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, Κέντρα Αιμορροφιλικών) και ενίσχυσή τους, ιδιαίτερα στη Περιφέρεια, με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την λειτουργία τους πάνω από το όριο κινδύνου. Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με ανθρώπινους και υλικούς πόρους και άμεση εκπόνηση νέου προγράμματος για
την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας στα επιτυχημένα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών .

Διαβίωση στην Κοινότητα με την εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, με αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις ΣΥΔ – ΑμεΑ, ενδυνάμωση του θεσμού με ίδρυση νέων και θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου τους, με θέσπιση προϋποθέσεων και προδιαγραφών ίδρυσης κέντρων ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο να υποστηριχτούν τα άτομα με αναπηρία να διαβιούν με τις οικογένειές τους, καθώς και με θέσπιση Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για άτομα με βαριά αναπηρία.

Άμεση οργάνωση Δημόσιου Δικτύου Κέντρων Αποκατάστασης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πολίτη με αναπηρία σε κάθε γωνιά της χώρας. Αποσύνδεση του μοναδικού Εθνικού Κέντρου (πρώην ΕΙΑΑ) από το ΚΑΤ και ίδρυση νέων Κέντρων Αποκατάστασης στην περιφέρεια όπως και Δικτύου Κέντρων και Μονάδων Χρονίως Πασχόντων.

— Προστασία του συστήματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και χορήγησης θεραπευτικών μέσων/μεθόδων, ορθοπεδικών μέσων – τεχνητών μελών – τεχνικών μέσων υγείας για κωφούς και τυφλούς, σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση – ανεξαρτήτως εάν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, με μείωση του κόστους συμμετοχής και έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου.

Διασφάλιση του Προνοιακού Συστήματος της χώρας, στελέχωση και διεύρυνσή του: χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, χρηματοδότηση και περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ) επαναλειτουργία των ΣΥΔ που έκλεισαν, επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Πρόνοια, άμεσος σχεδιασμός ενός σχεδίου αποϊδρυματοποίησης και ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα.

Παροχή κοινωνικής προστασίας: δημόσια δίκτυα υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης. Ειδική μέριμνα για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μητέρες παιδιών με αναπηρία και τους μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρία και βαριές χρόνιες παθήσεις.

— Άμεση αξιολόγηση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ με επιστημονικά κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενική απόδοση των ποσοστών αναπηρίας με απόλυτο σεβασμό στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους.

Κάλυψη των αναγκών των πιο αποκλεισμένων ατόμων, δηλαδή των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, με συγκεκριμένες δράσεις όπως κατ’ οίκον εξέταση, κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’ οίκον πιστοποίηση της αναπηρίας κ.λπ. Οριστική διασφάλιση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την προστασία των μοναχικών, άπορων, ανασφάλιστων, ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και γονέων ΑμεΑ. και λειτουργία όλων των προνοιακών δομών που λειτουργούν οι ΟΤΑ της χώρας (ΚΔΑΠ -ΑμεΑ , ΚΗΦΗ κ.λπ).

— Ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

— Επαρκή χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η ΟΜΚΕ ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και να καλύπτει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρήκοων.

— Διακριτά μέτρα προστασίας των ατόμων με αναπηρία και χρόνια πάθηση που ζουν σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία   των ατόμων με αναπηρία, που ζουν στη νησιωτική Ελλάδα και την υιοθέτηση επιτέλους της νησιωτικής πολιτικής, προκειμένου να συνεχίσουμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια να ζούμε στον τόπο μας. Μείωση του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό 67% και των συνοδών τους. Όχι στην αύξηση του Φ.Π.Α. από το 13% στο 23% στα νησιά.

— Προώθηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις υποδομές (κτιριακές, εξωτερικοί χώροι κοινής χρήσης, παραλίες/αιγιαλοί, μεταφορές κ.λπ.) και στις υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, πλήρη συμμόρφωση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου με τις «Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989)», καθιέρωση της διάθεσης πληροφοριών και σε προσβάσιμους μορφότυπους από το δημόσιο (π.χ. έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες ή/και σε γραφή Braille ή/και σε «easy-to-read» μορφή, κασέτες και CDs, DVDs με διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.), καθιέρωση διερμηνέων  νοηματικής γλώσσας σε υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης, ένταξη της διάστασης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών των Φορέων που εποπτεύει η Πολιτεία.

 

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Be the first to comment on "Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την κοινωνική προστασία των Ατόμων με Αναπηρία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!