Καθολική υγειονομική κάλυψη: Σημαντικά στοιχεία μέσω του Π.Ο.Υ.

Απόδοση στα Ελληνικά: Ντούνης Ανδρέας

Σημαντικά στατιστικά στοιχεία

  • 400 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε μία ή και περισσότερες θεμελιώδεις υπηρεσίες υγείας.
  • Κάθε χρόνο 100 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται στη φτώχεια και 150 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν την οικονομική καταστροφή εξαιτίας ιδιωτικών πληρωμών και δαπανών (out-of-pocket expenditure) για υπηρεσίες υγείας.
  • Το 32% των συνολικών δαπανών υγείας παγκοσμίως απορρέει από ιδιωτικές πληρωμές.
  • Οι ανθρωποκεντρικές (people-centred) και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής κάλυψης.
  • Εντός των επόμενων είκοσι ετών, 40-50 εκατομμύρια νέοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να προσληφθούν ώστε να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες.
  • Παγκοσμίως, τα δύο-τρίτα (38 εκατομμύρια) από τους 56 εκατομμύρια θανάτους ετησίως συνεχίζουν να μην καταγράφονται.

Τι είναι η καθολική υγειονομική κάλυψη;

Η καθολική υγειονομική κάλυψη (universal health coverage (UHC) σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται δίχως να περιέρχονται σε οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας του κόστους τους. Το πλήρες φάσμα των θεμελιωδών, και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να καλύπτεται, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής υγείας, της πρόληψης και της θεραπείας, της αποκατάστασης και της ανακουφιστικής φροντίδας.

Η καθολική υγειονομική κάλυψη αφορά την κάλυψη μέσω κρίσιμων παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν τις κυριότερες αιτίες νόσων και θνησιμότητας. Ένας από τους κύριους στόχους της καθολικής υγειονομικής κάλυψης είναι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση υγείας των ληπτών των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Εάν τα άτομα αναγκασθούν να πληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού κόστους μέσα από ιδιωτικές πληρωμές, τότε οι φτωχοί δεν θα έχουν την ικανότητα να λάβουν την πλειονότητα των υπηρεσιών που απαιτούνται – επίσης, ακόμη και οι πλούσιοι ενδέχεται να εκτεθούν σε οικονομικές δυσκολίες στην περίπτωση σοβαρής ή μακροχρόνιας ασθένειας.

Μορφές προστασίας έναντι των οικονομικών κινδύνων που συγκεντρώνουν πόρους (μέσω της φορολογίας, έτερων κυβερνητικών εσόδων, ή/ και ασφαλιστικών εισφορών) ώστε να διανέμονται οι οικονομικοί κίνδυνοι της ασθένειας σε ολόκληρο τον πληθυσμό, επιτρέπουν τη “μεταβίβαση των επιδοτήσεων” από τους πλούσιους στους φτωχούς και από τους υγιείς στους ασθενείς, αυξάνοντας την πρόσβαση τόσο στις απαιτούμενες υπηρεσίες όσο και στην προστασία έναντι των οικονομικών κινδύνων.

Η Καθολική Υγειονομική Κάλυψη δεν μπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα. Όμως, όλες οι χώρες μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες ώστε να κατευθυνθούν γρηγορότερα προς αυτήν, ή να διατηρήσουν τα οφέλη που έχουν ήδη επιτευχθεί. Σε χώρες όπου οι υπηρεσίες υγείας ήταν παραδοσιακά προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υγείας των πληθυσμών τους καθώς και στα αυξανόμενη κόστη των υπηρεσιών υγείας.

INFOGRAPHIC

universal-health-coverage-infographic-socialpolicy.gr

Οι παράγοντες – κλειδιά που προσδιορίζουν ποιές υπηρεσίες λαμβάνουν προτεραιότητα από τις χώρες είναι οι εξής: το επιδημιολογικό πλαίσιο, τα συστήματα υγείας, το επίπεδο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και οι προσδοκίες των ατόμων.

Η καθολική υγειονομική κάλυψη θεμελιώνεται στον Καταστατικό Χάρτη του Π.Ο.Υ. (1948), ο οποίος διακηρύσσει την υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και υπόσχεται τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας για όλους.

–> “Διαλύοντας τους μύθους” σχετικά με την καθολική υγειονομική κάλυψη

  • Η ΚΥΚ (Καθολική Υγειονομική Κάλυψη – UHC) δεν αποτελεί απλώς την ορθή χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, αλλά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία του συστήματος υγείας ώστε να είναι επιτυχημένη: τα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας, το υγειονομικό προσωπικό, τις υγειονομικές εγκαταστάσεις ή τα δίκτυα επικοινωνιών, τις τεχνολογίες υγείας, τα συστήματα πληροφοριών, τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, τη διακυβέρνηση και τη νομοθεσία. 
  • Η ΚΥΚ δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο διασφάλισης ενός ελάχιστου “πακέτου” υπηρεσιών υγείας, αλλά είναι επίσης και ένα μέσο διασφάλισης της προοδευτικής επέκτασης της κάλυψης των υπηρεσιών υγείας και της προστασίας έναντι των οικονομικών κινδύνων καθώς ολοένα και περισσότεροι πόροι γίνονται διαθέσιμοι.
  • Η ΚΥΚ δεν σημαίνει δωρεάν κάλυψη για όλες τις πιθανές υγειονομικές παρεμβάσεις, και ανεξαρτήτως κόστους, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να παράσχει όλες τις υπηρεσίες δωρεάν και να διατηρήσει το σύστημα υγείας της βιώσιμο. 
  • Η ΚΥΚ αποτελείται από πολλά περισσότερα στοιχεία από την υγεία απλώς: η λήψη ενεργειών για την επίτευξη της ΚΥΚ σημαίνει ταυτόχρονα βήματα προς την επίτευξη της ισονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Ισχυρά Συστήματα Υγείας για Καθολική Υγειονομική Κάλυψη 

Η κατεύθυνση προς τους άξονες της ΚΥΚ απαιτεί την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες. Ένα σημαντικό στοιχείο της ΚΥΚ είναι η χρηματοδότηση της Υγείας, όπου η προσοχή θα πρέπει να δωθεί στην αύξηση των επαρκών πόρων, στην ελαχιστοποίηση των ιδιωτικών πληρωμών μέσω των τεχνικών των προ-πληρωμών και της συγκέντρωσης πόρων, και χρησιμοποιώντας διαθέσιμους πόρους (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων μέσω δωρητών όταν κρίνεται απαραίτητο) αποτελεσματικά και ισόνομα.

Οι χώρες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ένα υγειονομικό προσωπικό που να μπορεί να στηρίζει ένα οικονομικά προσιτό, αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα υγείας που να ικανοποιεί τις ανάγκες υγείας που έχουν προτεραιότητα μέσω της ποιοτικής προσωπο-κεντρικής και συνεκτικής φροντίδας. Η ορθή διαχείριση, τα ορθά συστήματα προμήθειας και παροχής φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα υγείας που λειτουργούν βέλτιστα αποτελούν έτερα κρίσιμα στοιχεία.

Η ΚΥΚ δίδει έμφαση όχι μόνο στις υπηρεσίες που καλύπτονται, αλλά και στον τρόπο κάλυψης μέσω της εστίασης σε προσωπο-κεντρική φροντίδα υγείας και της ενσωμάτωσης της φροντίδας.

Τα οφέλη της εφαρμογής της Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης
Η ΚΥΚ διατηρεί και βελτιώνει την Υγεία. Η καλή κατάσταση υγείας επιτρέπει στα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία και στους ενήλικες να διατηρούν το επίπεδο της οικονομικής τους κατάστασης. Η υγεία βοηθά στην αποφυγή της φτώχειας και παρέχει την βάση για τη μακρο-χρόνια οικονομική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, η προστασία από τους οικονομικούς κινδύνους που ενέχουν τα προβλήματα υγείας προλαμβάνει τον κίνδυνο φτώχειας, καθώς η απροσδόκητη ασθένεια αναγκάζει τα άτομα να χρησιμοποιήσουν όλες τις αποταμιεύσεις τους, να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, ή να δανειστούν – καταστρέφοντας το μέλλον τους και πολύ συχνά και αυτό των παιδιών τους.

Πηγή: who.int

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η Κοινωνική Φροντίδα υπό το φως της (Νεο)Κλασικής Θεωρίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!