Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία 2015

 

Ντούνης Ανδρέας

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία {International Day of Persons with Disabilities (IDPD)} εορτάζεται από το έτος 1992 ώστε να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και να κινητοποιήσει την υποστήριξη για κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την αναπτυξιακή πορεία/ διαδικασία. Η Παγκόσμια Ημέρα δρα προς την κατεύθυνση της προώθησης των δράσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα αναπηρίας και να προσελκύσει την προσοχή για τα οφέλη μιας ενταξιακής και προσβάσιμης κοινωνίας για όλους.

Κυβερνήσεις, φορείς των Ηνωμένων Εθνών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ο ιδιωτικός τομέας ενθαρρύνονται να συνεργασθούν με οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία ώστε να προγραμματίσουν δράσεις και δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ημέρας.

idpd_poster_2015

 

Θεματικός Άξονας για το Έτος 2015: Η Ένταξη είναι Σημαντική (Inclusion matters): πρόσβαση και ενδυνάμωση για ανθρώπους όλων των ικανοτήτων

Έχει υπολογιστεί ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με αναπηρίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια για την ένταξη τους σε πολλά και κρίσιμα κοινωνικά πεδία. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι με αναπηρία δεν απολαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνία με ισότιμους όρους, πρόσβαση που περιλαμβάνει τους τομείς της μεταφοράς, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης καθώς και της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής. Το δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι θεμελιώδες για τη δημιουργία σταθερών δημοκρατικών κοινωνιών, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκπληρώνουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να συμμετέχουν στην κοινωνία ισότιμα με τους άλλους. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στις ικανότητες και όχι στην αναπηρία ενός ανθρώπου (ability – disability).

Συχνά, η κοινωνιακή εικόνα των ατόμων με αναπηρία επηρεάζεται από συμπεριφορές που βασίζονται στο στίγμα και τη διάκριση, καθώς και σε παρωχημένες αντιλήψεις σχετικά με την αναπηρία που εμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναπηρία αποτελεί μέρος της ανθρώπινης κατάστασης, και ότι όλοι είτε είμαστε είτε θα είμαστε στο μέλλον άτομα με αναπηρία σε κάποιο βαθμό κατά τη διάρκεια της πορείας του βίου μας.

Μέσω της προώθησης της ουσιαστικής έννοιας της ενδυνάμωσης, δημιουργούνται οι πραγματικές ευκαιρίες για αυτούς τους ανθρώπους. Η ενδυνάμωση ενισχύει τις δικές τους ικανότητες και τους υποστηρίζει στο να θέτουν τις δικές τους προτεραιότητες. Η ενδυνάμωση ως έννοια και δράση περικλείει την  επένδυση σε ανθρώπους – σε θέσεις εργασίας, στην υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση, και την κοινωνική προστασία.

Οι επιμέρους θεματικές για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία είναι (IDPD 2015):

  • Καθιστώντας τις πόλεις ενταξιακές και προσβάσιμες για όλους
  • Βελτιώνοντας τα δεδομένα στατιστικής καταγραφής για τα Άτομα με Αναπηρία
  • Ένταξη των ατόμων με “μη-ορατές” αναπηρίες στην κοινωνία και την ανάπτυξη.

Το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας και το ουσιαστικό περιεχόμενο της ενδυνάμωσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινά από τη βασική και θεμελιώδη κάλυψη των αναγκών των Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσει και στην απόλαυση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, της ασφάλισης, της ουσιαστικής προσβασιμότητας και κοινωνικής συμμετοχής.

Όμως, τα μέτρα λιτότητας και η αποσάρθρωση των κοινωνικών κρατών στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών και λύσεων απομακρύνουν τον στόχο της ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, και καθιστούν την αξιοπρεπή τους διαβίωση εν αμφιβόλω. Η συνεχόμενη προσαρμογή των ορίων κοινωνικής προστασίας “προς – τα – κάτω” υπό μία “ενοποιητική” πρακτική για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αφαιρεί την ουσία του κεντρικού σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών και εναποθέτει σε οργανισμούς και φορείς τις πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την “απασχολησιμότητα” και την “ένταξη” (περιορισμένη και όχι καθολική) των Ατόμων με Αναπηρία.

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Οι Εργασιακές Σχέσεις στο Πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου | Τα επίμαχα πεδία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!