10o Βραβείο Καλών Πρακτικών στη Συµµετοχή των Πολιτών σε Τοπικό Επίπεδο

1. Γενικά

Το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Συμμετοχική Δημοκρατία (OIDP) είναι ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 500 πόλεις, ενώσεις, οργανισμοί και ερευνητικά κέντρα που ενδιαφέρονται για τη μάθηση, την ανταλλαγή εμπειριών και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τη διεύρυνση της δημοκρατίας στη δημοτική διακυβέρνηση.

Το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2001 στο πλαίσιο έργων αναπτυξιακής συνεργασίας του προγράμματος URB-AL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2006 το δίκτυο συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών, συνεισφέροντας στην παροχή καινοτόμου γνώσης στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η τεχνική γραμματεία του δικτύου λειτουργεί υπό την αιγίδα του τοπικού συμβουλίου της Βαρκελώνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών στον τομέα της συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις. Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από το έντυπο της αίτησης, περίληψη σχετικής εμπειρίας από προηγούμενα έργα (μέχρι 2 σελίδες), συναφές φωτογραφικό, και προαιρετικά, από ψηφιακό υλικό, περιλήψεις, εκθέσεις κ.α.

 

2. Περιεχόμενο της πρόσκλησης

Η απονομή αυτού του βραβείου σκοπεύει να παρέχει κίνητρο σε εκείνους, οι οποίοι επιθυµούν να εγκαινιάσουν καινοτόμα έργα σε τοπικό επίπεδο και να προωθήσουν εκείνες τις πρακτικές που διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην επεξεργασία και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών. Αυτό το βραβείο αναδεικνύει εκείνα τα καινοτόμα έργα των τοπικών αρχών στο πεδίο της συμμετοχικής δηµοκρατίας που μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλους δήμους. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτές οι συμμετοχικές διαδικασίες θα πρέπει, εξ ανάγκης, να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ισότητας, μεγαλύτερη αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη, νομιμοποίησης και εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των δημοσίων διαχειριστικών πρακτικών.

 

3. Επιλεξιμότητα συμμετεχόντων

∆ικαίωμα συμμετοχής στο ανωτέρω βραβείο έχουν τα μέλη του δικτύου όλες οι τοπικές αρχές που είναι μέλη του OIDP και έχουν αποδεδειγμένα προωθήσει πρακτικές και ιδέες τοπικής δημοκρατίας. Όλες αυτές οι εμπειρίες και πρακτικές θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και να είναι σε πλήρη εφαρμογή κατά την υποβολή του εντύπου της αίτησης για το ανωτέρω βραβείο.

 

Διαβάστε Επίσης  Ενσωμάτωση των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση

 

4. Κριτήρια επιλεξιµότητας

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων τοπικών αρχών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:

(α) Πρωτοβουλίες των οποίων ο κύριος στόχος αποσκοπεί σε μεγαλύτερα επίπεδα ισότητας ως προς τη συµπερίληψη όλων των ενδιαφερομένων μερών· στη διεύρυνση των δικαιωμάτων, ελευθεριών και ευθυνών των πολιτών για τη δημοκρατική δραστηριότητα· στην εμπέδωση μιάς αίσθησης νομιμοποίησης και εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές· στη δημιουργία ενός περισσότερο αποτελεσματικού δημόσιου μάνατζμεντ.

(β) Καινοτομία αναφορικά με τη βελτίωση μη συνηθισμένων μηχανισμών ή διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας (π.χ. συμμετοχή ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δημιουργία συμμετοχικής κουλτούρας, προώθηση νέων χρήσεων των ΤΠΕ κ.α.).

(γ) ∆υνατότητα μεταφοράς των καινοτόμων πρακτικών σε διαφορετικό πλαίσιο με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

(δ) Υλοποιήσιμες πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη το οικονομικό, τεχνικό, οργανωτικό και κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο που είναι καταλυτικό για την επιτυχία τους.

(ε) Σχεδιασμός των συμμετοχικών πρακτικών μιας τοπικής αρχής με τη συνδροµή διαφορετικών κοινωνικών φορέων σε όλες τις φάσεις αυτής της διαδικασίας.

(στ) Κοινή ευθύνη των διαφορετικών συμμετεχόντων.

(ζ) Πολιτική υποστήριξη των συμμετοχικών πρωτοβουλιών.

(η) Προσδιορισμένα καθήκοντα και ευθύνες.

(θ) Εκπαιδευτικός χαρακτήρας συμμετοχικών πρακτικών

(ι) Απήχηση και μετασχηµατισμός της τοπικής κοινωνίας

(ια΄) Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε σχέση με τους διακηρυγµένους στόχους.

(ιβ΄) Τακτική ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των συμμετοχικών πρακτικών.

 

5. Υποβολή αίτησης, προθεσμία και πληροφορίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016. Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το συνοδευτικό υλικό της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν από την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: oidp.net/en/projects/

 

Διαβάστε Επίσης  Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στο «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!