Δικαιώµατα εργαζοµένων σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ – Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Με έγγραφό του το οποίο απεστάλη στα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών τον Ιούλιο 2014, επανακοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2015 και δημοσιεύθηκε το Μάρτιο 2015, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε επισημάνσεις και προτάσεις προκειμένου να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα βάσει του ν. 4152/2013, τα οποία κατοχυρώνονται και από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για όλους τους εργαζομένους.

Ειδικότερα, οι επισημάνσεις της Αρχής αφορούσαν την αναγνώριση στους απασχολούμενους στα προγράμματα δικαιωμάτων όπως η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, η προστασία της μητρότητας και οι διευκολύνσεις εργαζομένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, η προστασία θυμάτων εργατικών ατυχηµάτων, καθώς και τα κενά προστασίας ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, αλλά και ως προς την παροχή του μισθού κατά τον χρόνο που η μη παροχή εργασίας οφείλεται σε ασθένεια ή σε κυοφορία/λοχεία, δηλαδή σε ανυπαίτιο κώλυμα. Τα κενά αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την παραβίαση κανόνων της Χάρτας Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παράγωγου ενωσιακού δικαίου, αλλά και κανόνων του διεθνούς δικαίου που έχει κυρώσει η Ελλάδα.

Με τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4152/2013 και της Κ.Υ.Α. 4.31879/3.1604 και συστηματοποιείται η σχετική νομοθεσία. Προβλέπεται ρητά τακτική άδεια ανάπαυσης των απασχολούμενων στα προγράμματα κατ’ αναλογία των ηµερών αδείας που απολαμβάνουν οι λοιποί εργαζόμενοι χωρίς περικοπή της αμοιβής τους, για την τακτική τους ανάπαυση, για την παρακολούθηση της προόδου των τέκνων τους και για την ιατρική παρακολούθηση όσων βρίσκονται σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απασχολούµενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας κάθε ωφελουμένου και διά της υποχρέωσης απασχόλησής του σε θέση κατάλληλη προς τις δεξιότητές του. Τέλος, το νομοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά με την αμοιβή των απασχολούμενων για νυχτερινή εργασία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, η οποία θα οδηγήσει στην άρση των κενών προστασίας και την προσαρμογή του νομικού καθεστώτος των απασχολουμένων στα προγράμματα σε θεμελιώδεις κανόνες της ευρωπαϊκής και εσωτερικής εργατικής νομοθεσίας

Συνήγορος του Πολίτη

 

Διαβάστε Επίσης  Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ στην Αθήνα – Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!