Εκτιμώντας τον αριθμό των κοριτσιών σε κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων στην Ε.Ε.

Στην μελέτη με τίτλο: ‘Εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών σε κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση’ “Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union’, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) αναπτύσσει μία μεθοδολογία για την εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποβληθούν στην πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων (FGM) στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχθηκε μέσω έρευνας – πιλότου στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. “Η δυνατότητα εκτίμησης του αριθμού των κοριτσιών σε κίνδυνο να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη για τους διαμορφωτές πολιτικών, όχι μόνο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ασύλου ή μετανάστευσης, αλλά επίσης και για μέτρα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη”, αναφέρει η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

“Ελπίζουμε ότι αυτή η νέα μεθοδολογία θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, έπειτα και από τις προσπάθειες της Πορτογαλίας με στόχο τον καθορισμό του αριθμού των κοριτσιών σε κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων. Αντιστρόφως, η προσέγγιση αυτή στηρίζεται επίσης στη στενότερη συνεργασία με τις κοινότητες που σχετίζονται, σε συνάφεια με τους στόχους και τις προόδους της Πορτογαλίας μέσω του Πορτογαλικού Σχεδίου Δράσης” επισημαίνει η Teresa Morais, Γενική Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων και Ισότητας.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν την σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοτήτων για την αποτροπή της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η μελέτη εφαρμόζει και αξιοποιεί μία προσέγγιση μικτής μεθόδου, που αποτελείται τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική προσέγγιση. Το ποσοτικό μέρος αφορούσε στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (prevalence data –> από χώρες που προβαίνουν στην πρακτική) καθώς και δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό των μεταναστριών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποιοτικό στοιχείο αφορούσε συζητήσεις μέσω ομάδων εστίασης που στόχευαν στην αξιολόγηση των στάσεων και των συμπεριφορών των μεταναστών απέναντι στην πρακτική του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, καθώς και στον τρόπο που αυτές μπορεί να αλλάζουν διαχρονικά και εντός ενός μεταναστευτικού “πλαισίου”.

Ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών-μελών της ΕΕ  βελτιώνει τα νομικά και πολιτικά του πλαίσια, όπως αναφέρεται στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο: “Ακρωτηριασμός των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία” – με έτος έκδοσης το 2013 — (‘Female Genital Mutilation in the European Union and Croatia’ – 2013). Η Φινλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ενώ παράλληλα στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία λαμβάνονται μέτρα εντός του πλαισίου των εθνικών σχεδίων δράσης τους και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Μετάφραση – Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: http://eige.europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία για την ευημερία των παιδιών στα χρόνια της λιτότητας και μετά

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!