Επίπεδα Ανισοτήτων Στις Ανεπτυγμένες Χώρες: Έκθεση Morgan Stanley

Οι ανισότητες οξύνονται σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. Αυτό είναι το κύριο εύρημα νέας Έκθεσης της Morgan Stanley αναφορικά με την ανισότητα.

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ανισότητας (γνωστός και ως δείκτης ανισότητας MSII), η Morgan Stanley αξιοποιεί μία πλειάδα παραγόντων, κινούμενη πέραν του “παραδοσιακού” δείκτη ανισότητας GINI (GINI coefficient) ώστε να συμπεριλάβει δείκτες όπως αυτόν της διασποράς μισθών (wage dispersion), της ένταξης στην αγορά εργασίας (workplace inclusion), της κατάστασης υγείας (health status) και της ψηφιακής πρόσβασης (digital access). Η Έκθεση υποστηρίζει ότι αυτή η πολυπαραγοντική προσέγγιση επιτρέπει την λεπτομερέστερη απεικόνιση των ανισοτήτων.

Ο ακόλουθος Πίνακας απεικονίζει στατιστικά δεδομένα  των μεταβλητών αυτών, για τις χώρες που αξιολογήθηκαν στην Έκθεση, και υπογραμμίζει την απόδοση σε όλους αυτούς τους Δείκτες. Η βαθμολόγηση που ισούται με 1 υποδεικνύει το υψηλότερο επίπεδο ανισότητας.

global-inequality-developed-countries

Πηγή: Morgan Stanley

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανισοτήτων, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα. Επιπρόσθετα, ενισχύει για μία ακόμη φορά την κυρίαρχη αντίληψη ότι η ανισότητα είναι χαμηλότερη στις Σκανδιναβικές χώρες με τις Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία να χαρακτηρίζονται ως οι πιο ίσες κοινωνίες.

Αυτά τα νέα σκορ δίδουν έμφαση στη σύνθετη φύση της ανισότητας, και την πιθανή σημασία της εξετάσης της ανισότητας πέραν του δείκτη GINI. Για παράδειγμα, αν εξετάζαμε την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου αποκλειστικά βάσει του δείκτη GINI, τότε η βρετανική θα ήταν η δεύτερη πιο άνιση κοινωνία. Παρόλα αυτά, η Έκθεση της Morgan Stanley υποστηρίζει ότι αυτό δεν αντιπροσωπεύει την συνολική εικόνα – όταν συνυπολογίζονται και οι υπόλοιποι παράγοντες το ΗΒ κατατάσσεται στη 12η θέση. 

Η Έκθεση επισημαίνει επίσης τη σύνθετη σχέση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ανισοτήτων, συμπεραίνοντας ότι η μακροχρόνια, επίμονη ανισότητα μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή οικονομική απόδοση. Σύμφωνα με δεδομένα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η ανισότητα πράγματι έχει επιβραδύνει την οικονομική πρόοδο: η έκθεση επισημαίνει ότι υπήρξε μείωση στην προβλεπόμενη μεγέθυνση κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες μεταξύ του 1990 και του 2010 (στις ανεπτυγμένες οικονομίες) και έως και 10 τοις εκατό στις Η.Π.Α.

Απόδοση / Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: agenda.weforum.org/ Joe Myers

Διαβάστε Επίσης  Η Κοινωνική Φροντίδα υπό το φως της (Νεο)Κλασικής Θεωρίας

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!