Επιδόματα Μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.

 

Έπειτα από το αριθ. πρωτ. Φ.40021/28427/877/1-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε το από 21-1-2016 ενημερωτικό έγγραφο προς τις υπηρεσίες του για τα επιδόματα μητρότητας, που καταβάλλονται πλέον εξ ολοκλήρου και μόνο από τον Οργανισμό  που τα απονέμει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας του.

Κατά το άρθρο 6 του Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ 235/Α’) οι αυτοαπασχολούμενες  εργαζόμενες γυναίκες μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα, με προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για 14 τουλάχιστον εβδομάδες.

Εν συνεχεία εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

1) Η υπ. αριθ. Φ.10060/15858/606/7-10-2014 Κ.Υ.Α. κατά την οποία,  από 8-10-2014 οι αυτοαπασχολούμενες, άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α. δικαιούνται, λόγω  κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα ύψους  200 ευρώ για 4 μήνες, με  δεδομένα την αποκλειστική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και την  ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας σε είδος.

2) Η υπ. αριθ.  Φ.40035/41931/1653/20-1-2015 Κ.Υ.Α. κατά την οποία, από 23-1-2015 οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες άμεσα ασφαλισμένες του  Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται,  λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ για 4 μήνες, με δεδομένα την ασφαλιστική ικανότητα και την ταμειακή  ενημερότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου, οι ασφαλισμένες να λάβουν το επίδομα  κυοφορίας-λοχείας, με τη συμπλήρωση των 200 ημερών ασφάλισης κατά τα 2 προηγηθέντα, της ημερομηνίας του τοκετού, έτη μπορούν να  συνυπολογίσουν και τις ημέρες  που ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα που χορηγεί επίδομα μητρότητας. Ως εκ τούτου,  μπορούν να συνυπολογίζονται οι ημέρες  ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. από 8/10/2014 και στον  Ο.Α.Ε.Ε. από 23/1/2015 και εφεξής, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων  ημερομηνιών έναρξης χορήγησης επιδομάτων μητρότητας στους αντίστοιχους  φορείς.

Πηγή: www.ika.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!