“Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα: Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς»

“Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα:
Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς»
01/04/2014 – 30/11/2015
Περιλαμβάνει τις επίσημες θέσεις και διεκδικήσεις της Colour Youth – Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας”

Συνολικά αποτελέσματα

Από την 1η Απριλίου 2014 (έναρξη υλοποίησης του Έργου σε εθελοντική βάση) έως και την 30η Νοεμβρίου 2015 (λήξη δυνατότητας άμεσης, δωρεάν παροχής νομικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης στα θύματα από επιστημονικούς συνεργάτες του Έργου), καταγράφηκαν συνολικά εκατόν ένα (101) περιστατικά βίας ή διακρίσεων, λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού, με εκατόν σαράντα (140) θύματα και τουλάχιστον εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) θύτες. Ο αριθμός περιστατικών και θυμάτων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός αν ληφθεί υπόψη (και) ότι οι υπηρεσίες του Έργου (καταγραφή, νομική ή/και ψυχολογική στήριξη) ήταν προσβάσιμες μόνο σε ανθρώπους που διέμεναν μόνιμα ή έστω προσωρινά εντός Περιφέρειας Αττικής και ότι τα περιστατικά που κατήγγειλαν έλαβαν χώρα στη συντριπτική τους πλειοψηφία ενενήντα οχτώ (98) από τα εκατόν ένα (101) – εντός της Περιφέρειας αυτής.

Από το σύνολο των περιστατικών, τα ενενήντα έξι (96) καταγράφηκαν από τα ίδια τα θύματα, ενώ τα πέντε (05) από αυτόπτες μάρτυρες.

Χαρακτηριστικά των περιστατικών βίας ή διακρίσεων

Ως προς τον τύπο εγκληματικής/αξιόποινης πράξης, σχεδόν τα μισά περιστατικά αφορούσαν αποκλειστικά άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς: συνολικά καταγράφηκαν σαράντα τρία (43) τέτοια περιστατικά. Επίσης, δέκα πέντε (15) περιστατικά αφορούσαν άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς και άλλη ενέργεια (π.χ. εκσφενδόνιση αντικειμένου κατά του θύματος, φτύσιμο κ.λπ.), εννέα (09) αφορούσαν άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς και διατύπωση απειλών, οχτώ (08) αφορούσαν πρόκληση (ήπιας) σωματικής βλάβης και άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς, τέσσερα (04) αφορούσαν πρόκληση (ήπιας) σωματικής βλάβης, άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς, διατύπωση απειλών και άλλη ενέργεια (π.χ. εκσφενδόνιση αντικειμένου κατά του θύματος, φτύσιμο κ.λπ.), τρία (03) αφορούσαν πρόκληση (ήπιας) σωματικής βλάβης, άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς και άλλη ενέργεια (π.χ. εκσφενδόνιση αντικειμένου κατά του θύματος, φτύσιμο κ.λπ.), τρία (03) αφορούσαν (αποκλειστικά) διακριτική μεταχείριση, δύο (02) αφορούσαν πρόκληση (ήπιας) σωματικής βλάβης, άσκησης λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς και διατύπωση απειλών, δύο (02) αφορούσαν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης άσκηση λεκτικής βίας/εξύβριση με ομοφοβικούς/τρανσφοβικούς χαρακτηρισμούς και άλλη ενέργεια, ενώ τα υπόλοιπα είναι μεμονωμένα, ξεχωριστά περιστατικά.

Λόγοι άσκησης βίας ή διακριτικής μεταχείρισης σύμφωνα με τα θύματα ή τους αυτόπτες μάρτυρες

Σε εξήντα εννέα (69) περιστατικά, τα θύματα θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, σε είκοσι τρία (23) θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν λόγω της ταυτότητας φύλου τους, σε έξι (06) ότι στοχοποιήθηκαν και λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και λόγω της ταυτότητας φύλου τους, σε δύο (02) ότι στοχοποιήθηκαν λόγω της αναπηρίας τους, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους, σε ένα (01) ότι στοχοποιήθηκε λόγω της αναπηρίας του και του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

Κοινωνικά – δημογραφικά στοιχεία θυμάτων

Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων ήταν 25-45 έτη. Ως προς το φύλο, η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων ήταν άνδρες: ογδόντα ένα άνδρες (81), εκ των οποίων ο ένας (1) τρανς. Επίσης, πενήντα τέσσερα (54) θύματα ήταν γυναίκες – εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) τρανς – και πέντε (05) κουήρ άνθρωποι.

Κοινωνικά – δημογραφικά στοιχεία θυτών (δραστών)

Ο μέσος όρος ηλικίας των θυτών, από ένα σύνολο 191 θυτών – την ηλικία των οποίων γνώριζε, μπόρεσε να διακρίνει ή να θυμηθεί το/τα θύματα ήταν τα
29-39 έτη. Ως προς το φύλο, από ένα σύνολο 193 θυτών το φύλο των οποίων γνώριζε, μπόρεσε να διακρίνει ή να θυμηθεί το/τα θύμα/θύματα, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή εκατόν εβδομήντα δύο (172) ήταν άνδρες και μόλις είκοσι μία (21) ήταν γυναίκες.

Κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ–> https://socialpolicy.gr/Έκθεση-Πες-το-σε-μας.pdf

pestosemas.com

Διαβάστε Επίσης  Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

Be the first to comment on "“Ομοφοβική, τρανσφοβική βία και διακρίσεις στην Ελλάδα: Έκθεση αποτελεσμάτων Έργου «Πες το σ’ εμάς»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!