Πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

Τα ερευνητικά ιδρύματα και τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να προβούν σε ορισμένες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν ώστε να καταστήσουν την ισότητα των φύλων πραγματικότητα. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ξεκίνησε να υλοποιεί ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει ξεκάθαρες μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής τέτοιων θεσμικών αλλαγών.

Η επαναξιολόγηση των διαδικασιών προσλήψεων, οι πρωτοβουλίες για την επίτευξη της ισορροπίας εργασίας και ζωής (work-life balance initiatives), οι προσεγγίσεις για την λήψη αποφάσεων υπό την οπτική του φύλου και πολιτικές κατά της παρενόχλησης αποτελούν μία καλή αρχή. Αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μία περισσότερο ευαισθητοποιημένη ως προς την οπτική του φύλου οργανωσιακή κουλτούρα και εργασιακό περιβάλλον, οδηγώντας τελικώς στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Το πολυ-παραγοντικό πρόγραμμα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων – (EIGE) για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming). Θεμελιώνεται σε μία μελέτη σε βάθος η οποία αναλύει τα υφιστάμενα εργαλεία τα οποία υποστηρίζον τις αλλαγές που είναι ευαίσθητες ως προς τον άξονα του φύλου κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κατά τις οργανωτικές πρακτικές, τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και το συνολικότερο εργασιακό περιβάλλον σε αυτόν τον τομέα.

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας. Θα προσδώσει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό και εφαρμογή προγραμμάτων ισότητας των φύλων σε ερευνητικά ιδρύματα. Το διαδικτυακό εργαλείο θα παρέχει επίσης μία “δέσμη” καλών πρακτικών επί του ζητήματος, όπως αναγνωρίζονται σε συνεργασία με τους κυριότερους εμπλεκόμενους φορείς.

Το πρόγραμαμα θα υποστηρίξει την επίτευξη πολιτικών στόχων σε επίπεδο Ε.Ε. , και πιο συγκεκριμένα του Οδικού Χάρτη για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 2015-2020 και τον Ορίζοντα 2020, καθώς και τις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Μετάφραση – Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Υπηρεσίες εργασιακής στήριξης / συμβουλευτικής απασχόλησης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

There is one comment

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!