Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»: Ευκαιρίες χρηματοδότησης για συμμετοχή πολιτών στις τοπικές κοινωνίες

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»;

  • Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά στις τοπικές κοινωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιες τρεις δράσεις έχουν προκηρυχθεί;

  • Οι δράσεις που αφορούν την Αδελφοποίηση πόλεων, τα  Δίκτυα πόλεων και τα Έργα της κοινωνίας των πολιτών έχουν προκηρυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου 2016.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τη «Αδελφοποίηση Πόλεων»;

  • Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις, με στόχο την προώθηση τη συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό.

Δικαιούχοι είναι πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησής τους ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, με μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο €25.000.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τα «Δίκτυα Πόλεων»;

Δήμοι και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Δικαιούχοι είναι πόλεις/δήμοι, ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο ανέρχεται στα €150.000.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών»;

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης.

Δικαιούχοι είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, περιλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων. Η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα έργο ανέρχεται στα €150.000.

Γιατί είναι σημαντική για την τοπική αυτοδιοίκηση η συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Σε μια περίοδο όπου οι πόροι έχουν συρρικνωθεί, η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα θα επιτρέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση:

Α) Να αντλήσει πόρους χρηματοδότησης και να αναπτύξει δράσεις που έχουν περιοριστεί λόγω της οικονομικής κρίσης

Β) Να δικτυωθούν με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη για ανταλλαγή εμπειριών και κοινών δράσεων

Ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/

Διαβάστε Επίσης  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | Δράσεις πρόληψης, συμβουλευτικής και υποστήριξης ατόμων κατά των εξαρτήσεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!