Πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο Ειδικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του EKT, Γιώργος Ιωαννίδης, εξέδωσε πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η πρόκληση απευθύνεται προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

Η πρόσκληση αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-10-2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα είναι ενσωματωµένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τµημάτων / Σχολών των ΑΕΙ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης θα δοθεί ορισμένη προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έως τη 15η Μαρτίου 2016. Η συγχρηματοδοτούμενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 11.771.480,00 €.

Η πρόσκληση —> https://socialpolicy.gr/Πρακτική-Άσκηση.pdf

Διαβάστε Επίσης  E-gnosis: Νέα τμήματα για δωρεάν εξ αποστάσεως ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ

Be the first to comment on "Πρόσκληση για το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!