Κίνδυνος Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πώς μετράται;

Στην ΕΕ, οι άνθρωποι που διαβιούν κάτω από το όριο του 60% του διάμεσου εισοδήματος θεωρούνται ότι  αντιμετωπίζουν τον “κίνδυνο της εισοδηματικής φτώχειας” – “at-risk-of monetary poverty”.

Ο Σύνθετος Δείκτης AROPE – [At Risk Of Poverty or Social Exclusion] – Σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού

Οι άνθρωποι θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν τον Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού εάν βρίσκονται σε κίνδυνο σχετικής εισοδηματικής φτώχειας (δείκτης AROP – At-Risk-Of Poverty), ή αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική αποστέρηση (δείκτης SMD – Severe Material Deprivation) και/ή διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Τα άτομα μετρώνται μία μόνο φορά ακόμη και αν αντιμετωπίζουν και τις τρείς αυτές καταστάσεις.

Διαβιώντας κάτω από τη γραμμή φτώχειας: ο δείκτης AROP

Εντός της ΕΕ, η σχετική φτώχεια μετράται μέσω της χρήσης ορίων σχετικής εισοδηματικής φτώχειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους υπολογισμούς για μέσο ή διάμεσο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα σε μία χώρα.

Στη συνέχεια καθορίζεται μία γραμμή ή όριο φτώχειας, το οποίο αποτελεί ένα ποσοστό του μέσου αυτού εισοδήματος. Συνήθως τα όρια φτώχειας αυτά κυμαίνονται από το 40-70% του οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό το ποσοστό δίδει μία συνολική εικόνα του δείκτη κινδύνου φτώχειας αλλά τα στατιστικά στοιχεία μπορούν επίσης να διαχωριστούν κατά ηλικία, φύλο, τύπο νοικοκυριού και κατάσταση απασχόλησης ώστε να δοθεί μία λεπτομερέστερη εικόνα σχετικά με το ποιοί αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξετασθεί μία ειδική κατάσταση ή εξειδικευμένες ομάδες ανθρώπων όπως τα παιδιά ή οι γηραιότεροι ενήλικοι ή οι άνεργοι. 

Στην Ε.Ε, τα άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο του 60% του διάμεσου εισοδήματος θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας (“at-risk-of monetary poverty”(δείκτης AROP – AROP indicator).

Ένας εκ των περιορισμών του ορίου σχετικής εισοδηματικής φτώχειας είναι ότι η επιλογή ενός σημείου “διαχωρισμού” αποτελεί μία μάλλον αυθαίρετη διαδικασία. Μας αναφέρει το ποσοστό των ανθρώπων που είναι φτωχοί αλλά δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις καταστάσεις των ανθρώπων, όπως πόσο ακριβώς κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονται ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι φτωχοί. 

Η μέτρηση του χάσματος της φτώχειας (poverty gap) μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία όντως βρίσκονται οι άνθρωποι που διαβιούν κάτω από ένα όριο φτώχειας, δηλαδή την ένταση της φτώχειας. Το χάσμα της φτώχειας μετρά την απόσταση μεταξύ του (διάμεσου ισοδύναμου) εισοδήματος των ατόμων που βρίσκονται κάτω από την γραμμή φτώχειας και την αξία αυτής της γραμμής φτώχειας σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Πηγή: eapn.eu – How is poverty measured?

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Be the first to comment on "Κίνδυνος Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πώς μετράται;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!