Κυβερνητικές Δαπάνες στην Ε.Ε το 2014: Σχεδόν το 20% δαπανήθηκαν για κοινωνική προστασία

 

Ένας λεπτομερής καταμερισμός των γενικών κυβερνητικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριες αρμοδιότητες είναι διαθέσιμος για το έτος 2014. Η αρμοδιότητα “κοινωνική προστασία” (19,5% ποσοστό επί του Α.Ε.Π.) ήταν με μεγάλη διαφορά η πιο σημαντική, αντιστοιχώντας σε τουλάχιστον 20% επί του ΑΕΠ σε Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Σλοβακία. Οι αμέσως επόμενες πιο σημαντικές αρμοδιότητες σε όρους κυβερνητικών δαπανών ήταν η κατηγορία “υγεία” (7,2%), οι “γενικές δημόσιες υπηρεσίες” όπως οι εξωτερικές υποθέσεις και οι συναλλαγές δημόσιου χρέους (6,7%), “η εκπαίδευση” (4,9%), και οι “οικονομικές υποθέσεις” (4,2%). Οι αρμοδιότητες “δημόσια τάξη και ασφάλεια” (1,8%), άμυνα (1,3%), “αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία” (1,0%), “περιβαλλοντική προστασία” (0,8%) και “στεγαστικές και κοινοτικές υποδομές” (0,7%) εμφάνισαν περιορισμένη σημαντικότητα. Αυτά τα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ – σαφώς όμως – υπερκαλύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών αναφορικά με την αναλογία του ΑΕΠ που αφιερώνεται σε κάθε αρμοδιότητα της γενικής κυβερνητικής δαπάνης.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές κυβερνητικές δαπάνες κατά αρμοδιότητα προέρχονται από διαδικτυακή έκδοση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

general-government-expenditure-by-function-in-the-EU

Η αναλογία των δαπανών για κοινωνική προστασία που σχετίζεται με την τρίτη ηλικία είναι μεγαλύτερη για την Ελλάδα και μικρότερη για την Ιρλανδία

Η κοινωνική προστασία εκπροσωπούσε την πιο σημαντική κατηγορία γενικών κυβερνητικών δαπανών για το έτος 2014 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την εξαίρεση της Κύπρου, όπου η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οδήγησε σε μεγαλύτερες δαπάνες για άλλους τομείς.  Η στάθμιση της κυβερνητικής δαπάνης για κοινωνική προστασία διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. – από 11,4% του ΑΕΠ στην Ρουμανία σε 25,4% στην Φινλανδία. Οχτώ κράτη-μέλη, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ελλάδα και η Σλοβακία αφιέρωσαν τουλάχιστον 20% του Α.Ε.Π. τους στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ρουμανία και τα τρία Κράτη-Μέλτη της Βαλτικής δαπάνησαν λιγότερο από 12% του ΑΕΠ για κοινωνική προστασία.

Η δαπάνη για κοινωνική προστασία μπορεί να καταμερισθεί ακόμη περισσότερο σε έναν αριθμό λεπτομερέστερων κατηγοριοποιήσεων-ομάδων.  Η ομάδα/κατηγορία “τρίτη ηλικία”, που περιλαμβάνει τις συντάξεις, συνιστά το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για κοινωνική προστασία σχεδόν σε όλα τα Κράτη-μέλη. Οι κυβερνητικές δαπάνες για την “τρίτη ηλικία” ως μερίδιο του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες για το έτος 2014 στην Ελλάδα (15,3%), την Ιταλία (14,0%), τη Γαλλία (13,7%) και την Αυστρία (13,2%), και χαμηλότερες στην Ιρλανδία (3,7%). “Η τρίτη ηλικία” συνιστά το 10,3% του ΑΕΠ (ως δαπάνη) στην Ε.Ε.

Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών

Με ποσοστά μεγαλύτερα του 8% του ΑΕΠ το 2014, η Δανία (8,7%), η Φινλανδία (8,3%), η Γαλλία (8,2%), και το Βέλγιο και η Ολλανδία (και οι δύο 8,1%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά που δαπανήθηκαν για την υγεία μεταξύ των κρατών-μελών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κυβερνητικών δαπανών για γενικές δημόσιες υπηρεσίες για το έτος 2014 παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (18,8% του ΑΕΠ) και στην Ουγγαρία (10,2%).

Η Δανία (7,2% του ΑΕΠ), η Σουηδία (6,6%), η Φινλανδία (6,4%), το Βέλγιο (6,3%) και η Πορτογαλία (6,2%) σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά κυβερνητικών δαπανών για την εκπαίδευση το 2014.

Τα υψηλότερα ποσοστά κυβερνητικών δαπανών για οικονομικές υποθέσεις  σημειώθηκαν το 2014 στην Ουγγαρία και στην Αυστρία (και οι δύο 7,4% του ΑΕΠ).

Το 2014, το υψηλότερο ποσοστό κυβερνητικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ για την άμυνα παρατηρήθηκε στην Ελλάδα  (2,7% του ΑΕΠ), στην δημόσια τάξη και ασφάλεια στη Βουλγαρία (2,8%), για την περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα και τη Μάλτα (και οι δύο 1,6%), για υποδομές στέγασης και κοινοτήτων στην Κύπρο (2,2%) και για αναψυχή, πολιτισμό και θρησκεία στην Εσθονία και Ουγγαρία (και οι δύο 2,0%).

general-government-expenditure-by-function-in-EU-Member-States-by-function-2014-a

general-government-expenditure-by-function-in-EU-Member-States-by-function-as-%-of-total-government-expenditure

 

Eurostat

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  «Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση» | Νέα κυκλοφορία από τις Εκδόσεις νήσος

Be the first to comment on "Κυβερνητικές Δαπάνες στην Ε.Ε το 2014: Σχεδόν το 20% δαπανήθηκαν για κοινωνική προστασία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!