Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των γυναικών προσφύγων

Μελέτη που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεραίνει ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης που δεν συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου θα οδηγηθούν σε αποτυχία. Μόλις καταφθάνουν στις χώρες υποδοχής, οι γυναίκες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν συχνά την απομόνωση, καθώς ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας και να συμμετάσχουν σε έτερες υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης εξαιτίας των δυσκολιών συμφιλίωσης μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων συμμετοχής και των υποχρεώσεων παροχής οικογενειακής φροντίδας. Ως αποτέλεσμα, η ανεξαρτησία τους είναι περιορισμένη, και ενδέχεται να χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια-να εξαρτώνται από τα μέλη της οικογένειάς τους για σκοπούς μετάφρασης – διερμηνείας καθώς και πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της μελέτης “{..} η διάσταση του φύλου είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία υποδοχής. Για αυτό τον σκοπό, οι ανάγκες τους θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται με συνάρτηση στις συνθήκες του υπόβαθρού τους, της κατάστασης από την οποία διέφυγαν και με όσα τους συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη χώρα υποδοχής {..}”

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο “Γυναίκες Πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο: το ζήτημα της ένταξης” (“Female refugees and asylum seekers: the issue of integration”), καλεί τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης που είναι ευαίσθητες ως προς τη διάσταση του φύλου που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ανεξαρτησία των γυναικών προσφύγων, εξειδικεύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Η μελέτη καλύπτει τα ζητήματα πρόσβασης σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικότητας και της στέγης σε περιστατικά ενδο-οικογενειακής βίας, τα ζητήματα κατάρτισης και των μαθημάτων γλώσσας καθώς και των εργασιακών ζητημάτων. Επιπρόσθετα, περιέχεται μία ανασκόπηση των διεθνών προτύπων και των εφαρμοζόμενων Ευρωπαϊκών νόμων, καθώς και λεπτομέρειες για τη διαθέσιμη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διεθνή υποσχόμενα προγράμματα καταδεικνύουν τα βήματα προς το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μία κατάλληλη διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά την πρόσβαση των ομάδων των γυναικών-προσφύγων στις υπηρεσίες, καθώς και την κατάρτιση γυναικών πολιτισμικών διαμεσολαβητριών ώστε να βοηθούν τις γυναίκες πρόσφυγες καθώς και μέσω της παροχής της κατάλληλης κατάρτισης ώστε οι ίδιες οι γυναίκες να ενισχύουν τις δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους.

 

Δείτε το σύνολο της μελέτης στον ακόλουθο σύνδεσμο –> europarl.europa.eu

European Web Site on Integration

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονική Επιθεώρηση | Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - Τόμος 15: Τεύχος 1

Be the first to comment on "Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των γυναικών προσφύγων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!