Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2016

Το θέμα για τον εορτασμό της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας είναι “Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality “. 

Η ιδέα του θέματος είναι να εξετάσει πώς μπορεί να επιταχυνθεί η Αναπτυξιακή Ατζέντα του 2030, δημιουργώντας δυναμικές για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων Αναπτυξιακών Στόχων, και ιδιαίτερα του 5ου Στόχου: “Επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και κοριτσιών” και του 4ου Στόχου: “Εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς και προώθηση της δια βίου μάθησης”.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας επικεντρώνεται επίσης στις νέες δεσμεύσεις μέσω της Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες με τίτλο Step It Up και άλλων δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

Η Πρωτοβουλία του UN Women “Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality” ζητά από τις κυβερνήσεις εθνικές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμποδίζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να επιτύχουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από τις κυβερνήσεις με την ψήφιση νέων νόμων ή την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων. Άλλες δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη δημιουργία προγραμμάτων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επένδυση σε εθνικά σχέδια δράσης ή σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την δημιουργία εκστρατειών δημόσιας εκπαίδευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων, και πολλά άλλα.

Bασικοί στόχοι της Αναπτυξιακής Ατζέντας για το 2030

  • Διασφάλιση ότι μέχρι το 2030, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια θα ολοκληρώνουν δωρεάν, δίκαιη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί σε ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τον 4ο Αναπτυξιακό Στόχο.
  • Διασφάλιση ότι μέχρι το 2030, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής τους ηλικίας, σε φροντίδα και στην προδημοτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Τερματισμός όλων των μορφών διακρίσεων ενάντια σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο.
  • Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στη δημόσια όσο και στη ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και της σεξουαλικής και άλλου είδους εκμετάλλευσης.
  • Εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι ο παιδικός, πρόωρος και αναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Πηγές: un.org, unwomen.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων & Παρηγορικής Φροντίδας - 10 Οκτωβρίου 2020 | Η Παρηγορική Φροντίδα στα δημόσια συστήματα υγείας

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!