Προτάσεις στο νομοσχέδιο για το προσφυγικό από την Ε.Σ.Α.μεΑ

Επείγουσα επιστολή προς την Επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κλπ.» απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., ζητώντας από την Πολιτεία να μεριμνήσει για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και γίνονται ακόμη ευκολότερα θύματα και έρμαια της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των κυκλωμάτων που λυμαίνονται τους πρόσφυγες.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστηρίζει ότι στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου πρέπει να ενσωματωθεί οριζόντια η διάσταση της Αναπηρίας, με πολλές προτάσεις στα επιμέρους άρθρα. Ενδεικτικά η Συνομοσπονδία ζητά :

  1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής (κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές, ενημερωτικό και άλλο υλικό κ.λπ.) να είναι πλήρως προσβάσιμες σε πρόσφυγες και εργαζόμενους με αναπηρία.
  2. Προτείνεται στην Διεύθυνση Υποδοχής η σύσταση Τμήματος αποκλειστικά και μόνο για την προστασία αιτούντων με αναπηρία διεθνούς προστασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες προσφύγων αιτούντων άσυλο.
  3. Εκπαίδευση και διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου καθώς και την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων διεθνούς προστασίας του α’ βαθμού σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα προσφύγων με αναπηρία.

Η επιστολή με τις προτάσεις αναλυτικά.

Επιστολή

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινή δήλωση αναφορικά με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Be the first to comment on "Προτάσεις στο νομοσχέδιο για το προσφυγικό από την Ε.Σ.Α.μεΑ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!