NEFELE Project –Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Τέχνη και την Ψυχική Υγεία

 

Η καταπολέμηση του στίγματος μέσα από την σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ψυχική υγεία

Αυξημένο ενδιαφέρον προσέλκυσε η επίσημη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου NEFELE (Networking European Festivals for mEntal Life Enhancement) για την Τέχνη και την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιήθηκε χθες 29 Μαρτίου στο Κέντρο Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η ομάδα του socialpolicy.gr, έπειτα από την πρόσκληση του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ», παρευρέθη στη συγκεκριμένη παρουσίαση, επιχειρώντας να ενισχύσει στην προσπάθεια ανάδειξης ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ευαισθητοποίησης για ζητήματα ψυχικής υγείας, στην τομή μεταξύ καλλιτεχνικής δημιουργίας και καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.

Η κα Καραϊτίδη Χριστίνα, ανοίγοντας την συνέντευξη τύπου, χαιρέτισε τη προσπάθεια της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το Project NEFELE μέσω του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe) – υποπρόγραμμα Πολιτισμός.

Σύμφωνα με την κα Καραϊτίδη, το Πρόγραμμα Creative Europe έχει δύο κύριους άξονες: τον άξονα του πολιτισμού, και την δέσμη/άξονα των οπτικο-ακουστικών μέσων.

«Το Πρόγραμμα Nefele μέσω της «Δημιουργικής Ευρώπης» επιχειρεί να πραγματοποιήσει την σύνδεση της τέχνης με την ψυχική υγεία, να ενισχύσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πεδίο της ψυχικής υγείας, και να βοηθήσει στην καταπολέμηση του στίγματος», μία μικρή πρώτη παρουσίαση του προγράμματος από την κα Καραϊτίδη.

Σύμφωνα με την ίδια η κοινωνική και πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό, οικοδομώντας την Ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα με στόχο την ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής. Ο άξονας του πολιτισμού, και της ανάδειξής του στον Ευρωπαϊκό Χώρο, επιτυγχάνεται μέσα από συνεργασίες και δια-συνοριακά έργα.

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τέχνης στην Ψυχική Υγεία

 

«Η αξιοποίηση της τέχνης στη θεραπευτική διαδικασία»

nefele2

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κος Σταυριανουδάκης Μιχαήλ, αναφέρθηκε στην άμεση ανταπόκριση του Δήμου για την ενίσχυση του Προγράμματος Nefele. Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού έχει θέσει τον πολιτισμό ως βασική του προτεραιότητα, ενώ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

«Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στη ζωή, και το δικαίωμα να βιώνουν τις σύγχρονες συνθήκες εν έτει 2016». Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δάφνης-Υμηττού, ο Δήμος είναι ανοιχτός σε διεθνείς συνεργασίες (πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Project NEFELE).

Ο επόμενος ομιλητής, επιστημονικά υπεύθυνος του οργανισμού και Ψυχολόγος κος Αλέξανδρος Οικονόμου, δήλωσε πως στόχος της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» είναι η ενσωμάτωση ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα, η κοινωνική ένταξη των ψυχικά πασχόντων και η στήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Σημαντικός στόχος είναι η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ψυχικά πασχόντων στον χώρο της κοινότητας ως ισότιμα μέλη.

Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει διέξοδος, μέσα από την επιστροφή του ατόμου στην ομαλότητα της κοινωνικής ζωής. Η σύνδεση της ψυχικής υγείας με την τέχνη. Αυτό επιδιώκεται με σαφήνεια, ολοκλήρωση και κατάλληλη μεθοδολογία στον άξονα του ευ ζην.

«Η σημαντική μετατόπιση από άτομο σε πρόσωπο – από άτομο σε κοινωνικό ον»

Το Πρόγραμμα NEFELE θα υλοποιηθεί στο Μουσείο Μπουζιάνη, χώρος που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού.

Το Φεστιβάλ Art4More, ως προ-άγγελος του Προγράμματος NEFELE, συμπλήρωσε 9 έτη συνεχούς λειτουργίας δίχως στήριξη – χρηματοδότηση, συμπλήρωσε ο κος Ανδρεόπουλος Νίκος, Project Manager του NEFELE.

Όπως τονίστηκε το έργο NEFELE έχει τρία πρόσωπα: Το ένα είναι στραμμένο προς τον χώρο της ψυχικής υγείας, το δεύτερο είναι στραμμένο προς τους καλλιτέχνες και το τρίτο και τελευταίο κοιτάει κατάματα την κοινωνία – δηλώνοντας ότι το στίγμα που συχνά βαραίνει τους ψυχικά πάσχοντες είναι μια κοινωνική συνθήκη απαράδεκτη.

Όμως η φυσιογνωμία του φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στο καλλιτεχνικό του περιεχόμενο. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζεται με δύο άλλα στοιχεία που διαφοροποιούν καθοριστικά την πρωτοβουλία NEFELE από υφιστάμενες δράσεις.

Το ένα από αυτά είναι η Ευρωπαϊκή διάσταση του έργου, όχι μόνο λόγω του πολυεθνικού εταιρικού σχήματος με φορείς από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Λιθουανία αλλά κυρίως από την άμεση συμμετοχή ευρωπαίων συντελεστών  στις καλλιτεχνικές δράσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση η διοργάνωση Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Φωτογραφίας για την Ψυχική Υγεία.

Το δεύτερο είναι η θεσμική προσέγγιση της δράσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι μετά το φεστιβάλ τον Οκτώβρη του 2016, τον Ιανουάριο του 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το ιδρυτικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία.

nefele 1

Αναλυτικότερα, το φεστιβάλ θα υλοποιηθεί ως μία ανοιχτή δημόσια εκδήλωση με δρώμενα που θα απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας, προσδοκώντας να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και την άμεση συμμετοχή των κατοίκων.

Μία από τις σημαντικές προκλήσεις είναι η σύνδεση των μεταναστευτικών πληθυσμών με τα ζητήματα ψυχικής υγείας και τη σύνδεση τους με την τέχνη, λόγω των πολιτισμικών και πολιτιστικών διαφορών, ενώ μία από τις καινοτομίες αναμένεται να αποτελέσει ένα διαδραστικό Φόρουμ π.χ. αναζήτησης της σχέσης μεταξύ της αστεγίας και της ψυχικής υγείας.

Μέσα από το NEFELE επιδιώκεται η ανταλλαγή ευρύτερων καλών πρακτικών στον χώρο της ψυχικής υγείας, έχοντας μία σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Αναμένεται να: αναδειχθούν προβλήματα και όψεις του φαινομένου, μέσω ενός εταιρικού σχήματος από τα «έξω» προς τα «μέσα», με ένα ευρωπαϊκό μίγμα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Φιλοδοξία αποτελεί το Πρόγραμμα να είναι το έναυσμα για εκκίνηση αντίστοιχων δράσεων σε σημεία της Ευρώπης όπου δεν πραγματοποιούνται παρόμοιες πρωτοβουλίες στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Το Πρόγραμμα συγκεντρώνει επίσης αναπτυξιακή διάσταση.

Το Φεστιβάλ

Οι εικαστικές δράσεις του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν από την καλλιτεχνική Διευθύντρια κα Μαριτίνα Κονταράτου. Όπως επισήμανε η ίδια, η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» εδώ και 9 έτη διοργανώνει φεστιβάλ και διερευνά τη σύνδεση της Τέχνης με τη Ψυχική Υγείας. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ art4more φωτίζει τη σύνδεση αυτή υπό το πρίσμα μιας ξεχωριστής θεματικής. Το επικείμενο Φεστιβάλ NEFELE  όπως και το Φεστιβάλ Art4more έχουν ως προτεραιότητα την ανάδειξη της Art Brut, της τέχνης των ψυχικά πασχόντων, καθώς και την εστίαση σε έργα επαγγελματιών καλλιτεχνών που ανοίγουν ένα διάλογο για το θέμα της ψυχικής υγείας. Για αυτό και το φεστιβάλ NEFELE θα κινείται στο χώρο των εικαστικών, της performance, του θεάτρου, του κινηματογράφου αλλά και των νέων μέσων, με επίκεντρο τον επισκέπτη και προτεραιότητα την ενεργή και δυναμική εμπλοκή του κοινού. Ο επισκέπτης θα έχει κεντρικό ρόλο και τα εκθέματα θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα με στόχο να ευαισθητοποιήσουν.

Για το 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τέχνης και Ψυχικής Υγείας θα δημιουργηθούν έργα από τους ψυχικά πάσχοντες με τη συμμετοχή της Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς και ψηφιακά έργα για ανταλλαγή με τις άλλες χώρες. Η ανάδειξη της τέχνης των ψυχικά πασχόντων είναι κομβικής σημασίας.

Nefele Festival

— Ευρωπαϊκή Έκθεση Φωτογραφίας που θα λάβει χώρα στην Ισπανία.

— Διαδραστικός Χαρακτήρας των Εκθεμάτων.

— Δρώμενα στον δημόσιο χώρο.

— Επί τόπου δημιουργία έργων από το κοινό – workshops

— Οπτικός Ακτιβισμός – Ακτιβισμός σε σχέση με την ψυχική υγεία

— Κινηματογραφοθεραπεία –

Το δίκτυο

Τονίζοντας την συνεργατική πτυχή  αλλά και την Ευρωπαϊκή διάσταση του έργου αναγνώστηκε ο χαιρετισμός του κ Σπύρου Ζορμπά,  μέλους Δ.Σ. του Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Οικογενειών Ψυχικά Ασθενών (EUFAMI) ενώ εισήγηση έκανε εκ μέρους της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας,  κας Κυριακής Δουδουλάκη που είπε χαρακτηριστικά «.. περιμένουμε με ανυπομονησία και σχεδιάζουμε δρώμενα για το συγκεκριμένο φεστιβάλ..» δείχνοντας πόσο σημαντικό είναι για τα μέλη των φορέων Ψυχικής Υγείας η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δρώμενα .

Στο πλαίσιο αυτό έγινε αντιληπτό ότι πράγματι «το έργο έχει στόχο ώστε η πρωτοβουλία να μην αποτελεί ένα πυροτέχνημα αλλά να βάλει τις βάσεις για μια θεσμικά κατοχυρωμένη,  μόνιμη και βιώσιμη  προοπτική. Η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου εξασφαλίζει ακριβώς αυτή την προοπτική και θα είναι μια μεγάλη ελληνική επιτυχία αν στο τέλος της ημέρας επιλεγεί η χώρα μας τόσο ως έδρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου όσο και σαν τόπος μόνιμης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία. Αλλά αυτό θα κριθεί από την υποστήριξη που θα βρει η ελληνική πρωτοβουλία από όλους με πρώτα τα Μέσα Ενημέρωσης.»

Κλείνοντας την Συνέντευξη και μετά τις ευχαριστήριες δηλώσεις προς τους παρευρισκομένους, από την Πρόεδρο της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» κας Μαρίας Κερασόγλου, δόθηκε το επόμενο ραντεβού που θα γίνει λίγες μέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ NEFELE, στην «έδρα» του στο Μουσείο Μπουζιάνη , όπου θα παρουσιαστεί επίσημα ολόκληρο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ από τους ίδιους του συντελεστές.

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Be the first to comment on "NEFELE Project –Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Τέχνη και την Ψυχική Υγεία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!