Κέντρα Κοινότητας με στόχο την Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου και σε εφαρμογή του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για τη Διά Βίου Μάθηση (N. 3879/2010) συγχρηματοδοτήθηκε η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Bίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε περισσότερους από διακόσιους τριάντα (230) ΟΤΑ α’ βαθμού σε όλη τη χώρα. Η δράση των Κ.Δ.Β.Μ. συμπίπτει με τους στόχους και τις βασικές αρχές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.) που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν την περίοδο 2014-2020.

Για πρώτη φορά στο νέο ΕΣΠΑ, γίνεται πράξη και επικυρώνεται με την έκδοση της ΚΥΑ, η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, δημιουργώντας νέες οικονομίες κλίμακας. Υλοποιείται έτσι η βασική στρατηγική της κυβέρνησης για δημιουργία καλών πρακτικών αξιοποίησης του ΕΣΠΑ.

Η συνδρομή και η υποστήριξη λειτουργίας των ΚΔΒΜ από το προσωπικό και την υποδομή των Κέντρων Κοινότητας, ενισχύει το στόχο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σημείου πληροφόρησης των πολιτών για δράσεις που αφορούν την κοινωνική ένταξη, την πρόνοια, τη Διά Βίου Μάθηση, την πιστοποίηση δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην απασχόληση. Παράλληλα, η παραπάνω συνέργεια θα συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τις δράσεις των Κ.Κ.

ΚΕΔΕ_Κέντρα_Κοινότητας_2

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την καθημερινή λειτουργία των Κ.Κ., θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στην υποστήριξη και προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. Προοπτικά, μέσα από τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. οι  ενήλικες επωφελούμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε αντίστοιχα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης των  περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ο από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και απασχόλησης θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διαβάστε Επίσης  H περιοδολόγηση της έννοιας της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και η σχέση της με το φύλο: από τον δυϊσμό στη σύνθεση και στη διαφορά

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!