Πιλοτικό Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα καλύψει σε πρώτη φάση τις διατροφικές ανάγκες 1.625 μαθητών, σε 9 Δημοτικά Σχολεία ώστε να επιτευχθούν αφενός η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και αφετέρου η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Την ευθύνη υλοποίησής του στα Σχολεία την έχουν οι Διευθυντές Π.Ε Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Δ’ Αθήνας καθώς και οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και το Διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων, στο οποίο εφαρμόζεται.

Ειδικότερα:

1. Οι Διευθυντές Π.Ε. επιβλέπουν την υλοποίησή του στα εν λόγω σχολεία και ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος.

Επιπλέον, οι Σχολικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων ευθύνης του.

3. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων:

Αξιοποιούν για την υλοποίηση του Προγράμματος το βοηθητικό προσωπικό που διατίθεται στις σχολικές μονάδες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (τραπεζοκόμοι κλπ.).

Ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος Σίτισης και για την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Σχολικής Μονάδας με μείωση του χρόνου της κάθε διδακτικής ώρας κατά πέντε λεπτά (5’) χωρίς να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς το περιεχόμενό του και το χρόνο των διαλειμμάτων και χωρίς να παραβιάζεται το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.

4. Το Σχολικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Εφαρμογή

Δυνάμει του ως άνω Προγράμματος και για την καλύτερη λειτουργικότητα αυτού αναμορφώνεται ως προς τη διάρκεια των διδακτικών ωρών το ωρολόγιο πρόγραμμα των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να υλοποιηθεί σε αυτά το Πιλοτικό Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά γεύματα» από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

α.  5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καματερού

β.  10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Ανάκασα

γ.  11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων

δ. 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

ε. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

στ. 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

ζ.  Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου

η. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης

θ.  2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας

 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα κάτωθι Δημοτικά Σχολεία:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

Σύνολο μαθητών

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 212
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ 147
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 210
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 194
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 126
4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 277
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 90
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 254
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 115
ΣΥΝΟΛΟ 1625

 

Τρία ακόμα σχολεία εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα – Η δεύτερη φάση του προγράμματος

Σήμερα, 8-4-2016, άρχισε η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του πιλοτικού προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα» σε σχολεία των Δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Νέας Ιωνίας, Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και Χαλανδρίου, ως κοινή δράση του  Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η δράση ξεκινά σε τρία από τα εννέα επιπλέον Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορά η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος  και καλύπτει  το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.

Ήδη από τον Φεβρουάριο υλοποιείται το πρόγραμμα σίτισης όλων των μαθητών με επιτυχία σε 9 δημοτικά σχολεία του Δήμου Περάματος.

Οι στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» είναι να αντιμετωπιστούν, όσο είναι δυνατόν, οι ανάγκες σίτισης αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού αφενός και αφετέρου να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτρέψουν φαινόμενα σχολικής διαρροής. Συγχρόνως να δραστηριοποιηθεί και να συνεργαστεί αρμονικά το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

Το σύνολο των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» είναι 18  και ο αριθμός των μαθητών που σιτίζεται από αυτό ανέρχεται σε 3150.

 

Διαβάστε Επίσης  Νέα ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!