Πολιτικές Ισότητας των Φύλων – Ποιες είναι οι επερχόμενες δράσεις και ποιες οι προοπτικές σε έρευνα και παρεμβάσεις;

 

Ρεπορτάζ: Ντούνης Ανδρέας

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποίησε στις 12 Απριλίου εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων – Δράσεις και Προοπτικές»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Καθ. Ισμήνη Κριάρη, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Καθ. Μαρία Καραμεσίνη, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας Δήμου Αθηναίων Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας Ειρήνη Αγαθοπούλου, η Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ Αν. Καθ. Μαρία Γκασούκα.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), κα Αγαθοπούλου Ειρήνη, αναφέρθηκε πρωταρχικά στην εστίαση του Κέντρου σε ζητήματα πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών, μέσω της υλοποίησης αντίστοιχων σεμιναρίων που στόχο έχουν την ενθάρρυνση των γυναικών για την ανάληψη θέσεων πολιτικής ευθύνης. Κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει ο αριθμός των αιρετών θέσεων που θα καταλάβουν οι γυναίκες.

Επιπρόσθετα, νέα έρευνα του Κ.Ε.Θ.Ι σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου εντάσσει την διάσταση του χρόνου ως στοιχείο καινοτομίας για την διερεύνηση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (kethi.gr/program )

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας προσφέρει επίσης αρωγή σε θέματα δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι Ξενώνες και τα Συμβουλευτικά Κέντρα για τις Γυναίκες – Πρόσφυγες συνεπικουρούνται από μεταφραστές – διερμηνείς από ΜΚΟ.

Επίσης, η 2η Πανελλαδική Έρευνα για την Έμφυλη και την Ενδοοικογενειακή Βία εμπερικλείει τα ζητήματα της ΛΟΑΤ κοινότητας, μέσω της ερευνητικής προσέγγισης του σεξισμού και της ταυτότητας φύλου. Απώτερος στόχος είναι η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων από τα ΜΜΕ – ένας σκοπός πρωταρχικής σημασίας.

Παράλληλα, το ΚΕΘΙ εφαρμόζει πολλαπλά πεδία παρέμβασης, προγράμματα και δράσεις για το γκρέμισμα των έμφυλων στερεοτύπων.

 

Ο ρόλος της έρευνας είναι καίριος στην κατάστρωση πολιτικών

 

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Γκασούκα Μαρία αναφέρθηκε εκτενώς στην σημαντικότητα, το πλαίσιο εφαρμογής και στα μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στον Οδηγό Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα.

Χαιρέτησε επίσης την θεσμοθέτηση Επιτροπών Ισότητας, στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, και την αντίστοιχη του Παντείου.

Αναλυτικότερα, μέσω του Οδηγού Χρήσης μη-Σεξιστικής Γλώσσας επιμορφώθηκαν 7.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι, λ.χ. στην Περιφέρεια Αττικής, και στο ΑΠΘ. Επίσης, αντίστοιχη επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου υλοποιήθηκε ανάλογη έρευνα στα κυπριακά έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης επιμορφώθηκαν οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελληνική Γλώσσα . Για έναν χρόνο ο Οδηγός είχε αναρτηθεί προς σχολιασμό – προτού τελικώς δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με την κα Γκασούκα «η γλώσσα αντανακλά την κοινωνία και τις διαιρέσεις της»

 

«Εμείς ξέρουμε ότι η κρίση έχει φύλο»

 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 950 έγγραφα – τεκμήρια μέσω της μεθόδου ανάλυσης λόγου. 949 εν χρήσει έγγραφα του δημόσιου τομέα ερευνήθηκαν μέσω τυχαίας δειγματοληψίας, και της αξιοποίησης του εξειδικευμένου λογισμικού Atlas.ti. Επισταμένη προσοχή δόθηκε στην αναστοχαστικότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης ως προς τα τεκμήρια – με κεντρικό ερώτημα: μήπως υπάρχει και αυτή η εκδοχή;

Η μελέτη ανέδειξε και τις διαιρέσεις στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Οι περιφέρειες φαίνεται ότι πρωτοστατούν στην χρήση σεξιστικής γλώσσας.

Διαβάστε Επίσης  Virtual Open Days – Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης για τις τρεις Σχολές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

“Ο Οδηγός μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης, μέσω της χρήσης μη-σεξιστικής γλώσσας και της υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει το όχημα αναπαραγωγής έμφυλων προκαταλήψεων, μέσω της κυριαρχίας του αρσενικού γένους, τόσο στο πεδίο της γλώσσας καθαυτής όσο και των συμβόλων”.

Τα έγγραφα, επιστρέφοντας στην μεθοδολογική προσέγγιση, εκλαμβάνονταν ως «ασταθή κείμενα» και μη-παγιωμένα.

 

Η γλώσσα είναι το προϊόν της πατριαρχικής κοινωνίας.

Η απόφαση για την μεταβολή της είναι πολιτική – και στο εσωτερικό των φύλων.

 

Ο Οδηγός Χρήσης μη-Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα θα οδηγήσει στην επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με την κα Γκασούκα.

 

Την σκυτάλη έλαβε η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Καθηγήτρια, κα Μαρία Καραμεσίνη.

Κύριος άξονας της ομιλίας της αποτέλεσαν οι πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων που υλοποιεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Σημείωσε, πρωτίστως, ότι οι ανισότητες φύλου στην αγορά εργασίας ήταν και παραμένουν τεράστιες τόσο στον άξονα της απασχόλησης όσο και σε αυτόν της ανεργίας. Η μείωση του σχετικού χάσματος στην Ελλάδα είναι απόρροια του γεγονότος της αύξησης της αντρικής ανεργίας. Η γυναικεία ανεργία ανέρχεται σε 29%, ενώ η αντρική ανεργία ανέρχεται σε 21%, όντας δυστυχώς το μεγαλύτερο χάσμα φύλου στην ανεργία στην Ε.Ε.

Αναφερόμενη στα Πεπραγμένα του ΟΑΕΔ, σημείωσε τρείς κύριες στρατηγικές – προσανατολισμούς ως προς τον σχεδιασμό των προγραμμάτων :

(α) τις ποσοστώσεις – η συμβολή των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων φύλου

(β) την μοριοδότηση

(γ) την έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες

– που αποτελούν στρατηγικές που εμμέσως ευνοούν τις γυναίκες σχεδιαστικά.

Στα Προγράμματα Απασχόλησης η συμμετοχή των γυναικών ανήλθε στο 69%, ήτοι 52.000 γυναίκες, ενώ παράλληλα το Πρόγραμμα Voucher ανασχεδιάσθηκε με 75% συμμετοχή των γυναικών στο Πρόγραμμα. Ακόμη, στο Πρόγραμμα «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης για 25.000 Ελεύθερους Επαγγελματίες», δεν εισήχθη η διάσταση του φύλου λόγω περιορισμών στην ίδια την φύση του προγράμματος.

Όσον αφορά τον άξονα των προσλήψεων, σημειώθηκε μία αύξηση, της τάξης του 70% για τις γυναίκες και 30% για τους άνδρες, ενώ και στο άνοιγμα των επιχειρήσεων επικρατούν οι γυναίκες.

 

Οι γυναίκες αποτελούν δυναμικό παράγοντα αντίστασης στην κρίση. Οι γυναίκες διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία ενώ οι άντρες χάνουν προνόμια.

 

Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ αναφέρθηκε στα 3 νέα Προγράμματα του ΟΑΕΔ. Προβλέπονται απασχόληση για διάστημα 12 μηνών – στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη για γυναικείες ειδικότητες – το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο οποίο θα εφαρμοσθεί η ποσόστωση, και επιχειρηματική συμβουλευτική με άξονα την διάσταση του φύλου.

Στον προγραμματισμό του Οργανισμού εντάσσεται και η επιμόρφωση των συμβούλων του ΟΑΕΔ, σε ζητήματα ισότητας φύλου στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε Επίσης  H περιοδολόγηση της έννοιας της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και η σχέση της με το φύλο: από τον δυϊσμό στη σύνθεση και στη διαφορά

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες – δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Σε αυτές εντάσσονται, εκτός των άλλων:

(α) Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου,

(β) Η Επιμόρφωση Δασκάλων σε Θέματα Ισότητας

(γ) Η Συμμετοχή στην Ημερίδα του ΑΠΘ με θέμα «Μηδενική Ανοχή στην Σεξουαλική Παρενόχληση»

Οι Πολιτικές της Γενικής Γραμματείας αφορούν στην λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων για την Βία κατά των Γυναικών, την εστίαση στην ευάλωτη ομάδα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, τους ξενώνες φιλοξενίας για τις γυναίκες πρόσφυγες, την ενσωμάτωση της Οδηγίας του ΟΗΕ για τις γυναίκες – πρόσφυγες, όπως και την κύρωση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Η Κα Κούβελα δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το ζήτημα του γλωσσικού σεξισμού. Χαρακτηριστικό του γλωσσικού σεξισμού των ΜΜΕ, σύμφωνα με την κα Κούβελα, είναι το γεγονός ότι η «γυναίκα-αγρότισσα παρέμεινε άφαντη» κατά τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την κινητοποίηση των αγροτών και των αγροτισσών.

Η Γενική Γραμματεία συμμετείχε, επίσης, και στην 60η σύνοδο του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών, ενώ επίσης συμμετείχε στην συνεργασία Ελλάδας – Αρμενίας σε 10 τομείς για την ισότητα.

«Η κρίση έχει φύλο – και αυτό είναι θηλυκό»

 

Τα στοιχεία και οι δείκτες για τα ζητήματα φύλου μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο www.isotita.gr

Τέλος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας Δήμου Αθηναίων Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη αναφέρθηκε στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με την κα Στρατηγάκη, η μεθοδολογία «dual track» επιτρέπει σε θετικές δράσεις αλλά και στην πρόληψη «νέας συσσώρευσης» μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές (gender mainstreaming).

Θετικότατο στατιστικό στοιχείο, αποτελεί σύμφωνα με την κα Στρατηγάκη ο διπλασιασμός των γυναικών δημάρχων.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει, επίσης, στην κύρωση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται και το Παρατηρητήριο (Observatory) της Ευρωπαϊκής Χάρτας, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει συστήσει «Δημοτική Επιτροπή για τις Πολιτικές Ισότητας των Φύλων», ενώ τέλος το γενικότερο πλάνο κοινωνικών πολιτικών του Δήμου εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής για τα Έτη 2015-2019.

Στόχος του Προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής για τα Έτη 2015-2019 είναι η ολιστική προσέγγιση του ωφελούμενου/ της ωφελούμενης και η ενοποίηση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Καθ. Ισμήνη Κριάρη αναφέρθηκε στο ακανθώδες ζήτημα του σεξισμού στο πανεπιστημιακό περιβάλλον του Παντείου, ενώ ευχαρίστησε τις ομιλήτριες για την συμμετοχή τους και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της ημερίδας.

 

Τη συζήτηση συντόνισε η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Αν. Καθ. κα Γεωργία Πετράκη, την οποία και ευχαριστώ θερμά για την Πρόσκληση στην ημερίδα.

 

socialpolicy.gr

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!