Πώς μπορεί η βελτίωση της συλλογής δεδομένων να βοηθήσει στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών;

Για την μείωση της βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε την έκταση του φαινομένου, και γι’ αυτόν τον σκοπό χρειαζόμαστε ποιοτικά δεδομένα. Αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και στην αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής και των υπηρεσιών, για να εκτιμηθούν οι πόροι που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του ζητήματος και να ανιχνευθεί η διαχρονική πρόοδος.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τις καλές πρακτικές έχει ήδη αναγνωρίσει παραδείγματα αποδεδειγμένων και αποτελεσματικών μεθόδων για την συλλογή δεδομένων από διοικητικές πηγές.

Τα δεδομένα διοικητικών πηγών παρέχονται από τα άτομα που αναφέρουν τα περιστατικά βίας στην αστυνομία, σε δικαστήρια, νοσοκομεία και καταφύγια. Παρόλο που τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συλλέγουν δεδομένα από διοικητικές πηγές αναφορικά με την βία κατά των γυναικών, τα σημαντικά εμπόδια για την συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων παραμένουν.

Υφίσταται μία έλλειψη συμφωνημένων ορισμών σε επίπεδο Ε.Ε., όπως τι ακριβώς στοιχειοθετεί ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής επίθεσης. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μην καταγράφουν το φύλο του θύματος και του θύτη, ούτε και την μεταξύ τους σχέση. Αυτό το γεγονός καθιστά πολύ δύσκολη την αναγνώριση συγκεκριμένων μορφών βίας, όπως την βία μεταξύ συντρόφων, και την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Για να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη ως προς την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δεδομένων για την βία κατά των γυναικών, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων έχει αναγνωρίσει 12 καλές πρακτικές για την μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από δέκα χώρες της Ε.Ε. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες συλλογής δεδομένων από τους ακόλουθους τομείς:

  • Αστυνομία και ποινική δικαιοσύνη.
  • Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Οι συγκεκριμένες καλές πρακτικές επελέγησαν από τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται στις υπηρεσίες της αστυνομίας και ποινικής δικαιοσύνης, των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με γυναίκες θύματα βίας.

Οι καλές πρακτικές έχουν την δυναμική της μεταφοράς σε διαφορετικά πλαίσια και θα βοηθήσουν στην μελλοντική συλλογή δεδομένων από διοικητικές πηγές.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων – eige.europa.eu

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  ΔΙΟΤΙΜΑ : "Δεν θα σωπάσουμε...στη σεξιστική ρητορική μίσους!"

Be the first to comment on "Πώς μπορεί η βελτίωση της συλλογής δεδομένων να βοηθήσει στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών;"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!