41 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις

 

Το 2015, το 8.2% του πληθυσμού ή περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές στερήσεις, που σημαίνει ότι είχαν περιορισμένες συνθήκες διαβίωσης από την έλλειψη πόρων, όπως να μην είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, ή να πάνε διακοπές για μια εβδομάδα.

Το ποσοστό των ατόμων με σοβαρές υλικές στερήσεις στην ΕΕ συνέχισε την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε μετά την κορύφωσή του το 2012 (9. 9%)

Οι οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά πλήττονται περισσότερο από ότι τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Το 8,3% των νοικοκυριών με δύο και περισσότερους ενήλικες με παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, σε σύγκριση με 6,0% για τα άτομα χωρίς εξαρτώμενα παιδιά. Επιπλέον, σοβαρές υλικές στερήσεις πλήττουν το 17,3% των μονογονεϊκών οικογενειών, σε σύγκριση με 11,0% των ανύπαντρων ενηλίκων χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Όπως μπορεί να φανεί από τα ίδια στοιχεία, η σοβαρή υλική στέρηση επηρεάζει επίσης περισσότερο τα νοικοκυριά ενός ενήλικου ατόμου από ότι τα νοικοκυριά που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο ενήλικες.

Ποσοστά σοβαρής υλικής στέρησης κατά τύπο νοικοκυριού στην ΕΕ, το 2015

Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά Με εξαρτώμενα παιδιά
Μόνος Ενήλικας 11,0% 17.3%
Δυο ή περισσότεροι Ενήλικες 6.0% 8.3%

Πηγή: Eurostat

 

Αυτές οι πρόωρες εκτιμήσεις για το 2015 έρχονται από άρθρο που εξέδωσε πρόσφατα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σοβαρές υλικές στερήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ

Χωρίς τίτλο

Πηγή: Eurostat

Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό των υλικών στερήσεων σε σύγκριση με το 2013 παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (1,2 εκατοστιαίες μονάδες), αντανακλώντας την επιδείνωση των υλικών συνθηκών διαβίωσης στη χώρα.

Στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα νοικοκυριά που επλήγησαν λιγότερο ήταν αυτά με δύο ενήλικες, με τουλάχιστον έναν από αυτούς στην ηλικία των 65 ετών ή και μεγαλύτερος.

Όσον αφορά τη σοβαρή υλική στέρηση με βάση την ηλικία, τα ποσοστά των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας (από 18 έως 64 ετών) αυξήθηκαν στην Ελλάδα, την Ισπανία, αλλά έπεσαν σημαντικά στην Βουλγαρία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.

Ομοίως με το 2014, οι πρώιμοι δείκτες ανά ηλικία για το 2015 δείχνουν ότι η σοβαρή υλική στέρηση είναι χειρότερη μεταξύ των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών, στα περισσότερα από τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις για αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (1,9 ποσοστιαίες μονάδες) και το Βέλγιο (1,0 ποσοστιαίες μονάδες). Από την άλλη πλευρά, σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (-7,0 εκατοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (-2,9 ποσοστιαίες μονάδες) και την Τσεχική Δημοκρατία (-2,7 ποσοστιαίες μονάδες).

Τέλος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κροατία ήταν οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που αντιμετώπισαν «δυσκολίες» ή « πολύ μεγάλες δυσκολίες» να τα βγάλουν πέρα («χαμηλή» οικονομική ικανότητα).

 

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης: αμφιβολίες εκφράζουν οι ευρωβουλευτές

Be the first to comment on "41 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!