Απολογισμός και Σκέψεις Θητείας ΣΕΚΠ

Αγγελική Καζάνη,

Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,

Ταμίας Δ.Σ. ΣΕΚΠ

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως εκλεγμένο μέλος, και συγκεκριμένα με την ιδιότητα της Ταμίας, στο ΔΣ του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής ήμουν, κατά κύριο λόγο, υπεύθυνη της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και συνέλαβα στην ομαλή και καλή λειτουργία του Συλλόγου ως προς τα οικονομικά του ζητήματα (πληρωμή ιστοσελίδας, πληρωμή λογιστή κ.λπ). Στη συνέχεια, με τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Ν. Κουραχάνη, ξεκίνησε μια συνεργασία για την υλοποίηση της έρευνας «Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: μια ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση». Η έρευνα θα υλοποιηθεί με τη διασταύρωση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα θα αποτελέσουν απόφοιτοι από τα τρία Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα (Πάντειο, ΔΠΘ, Πελοποννήσου). Σε ποσοτικό επίπεδο θα συμπληρωθούν 120 ερωτηματολόγια κλειστού τύπου και στη συνέχεια θα διεξαχθούν 12 σε βάθος συνεντεύξεις με απόφοιτους που οι απαντήσεις τους παρουσία τους παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα επικείμενα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος. Η εν λόγω έρευνα εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ του ΣΕΚΠ.

Στην επόμενη διετία, αν εκλεγώ μέλος, θα ήθελα να ολοκληρωθεί η παρούσα έρευνα η οποία θα δώσει σημαντικά ευρήματα αλλά και θα βοηθήσει τον τομέα των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής. Επιπλέον, θα συνεργαστώ και θα εργαστώ με σκοπό να συνεχιστούν αλλά και να τελειοποιηθούν οι ενέργειες και οι διαδικασίες που ξεκίνησε με σημαντική επιτυχία το προηγούμενο ΔΣ του ΣΕΚΠ αλλά και για καινούργιους σκοπούς και στόχους. Το τελευταίο ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής με όρισε ως εκπρόσωπο της στην υπό σύσταση Επιτροπή Επαγγελματικών Προοπτικών του ΣΕΚΠ και θα βοηθήσω όσο το δυνατόν καλύτερα.

***

Be the first to comment on "Απολογισμός και Σκέψεις Θητείας ΣΕΚΠ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!