Ευρωπαική Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ελένη Τομπέα

Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι να ζεις, να εργάζεσαι και να παίζεις όπως ακριβώς και όλοι οι άλλοι – να έχεις ευκαιρίες να λάβεις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή σου, είναι να είσαι σε θέση να συνεχίσεις τις δραστηριότητές που έχεις επιλέξει – και να περιορίζεσαι μόνο με τους ίδιους τρόπους που περιορίζονται και όλοι οι άλλοι που δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ανεξάρτητη διαβίωση έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση. Έχει να κάνει με το δικαίωμα και την ευκαιρία να ακολουθήσει κανείς μια πορεία και να έχει την ελευθερία να αποτύχει και να μάθει από τις αποτυχίες του, ακριβώς όπως οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία.

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι μια φιλοσοφία και ένα κίνημα των ατόμων με αναπηρία που πρεσβεύουν την αυτοδιάθεση, τις ίσες ευκαιρίες και τον αυτοσεβασμό. Ανεξάρτητη Διαβίωση δεν σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν χρειάζονται κανέναν ή ότι θέλουν να ζουν σε απομόνωση. Ανεξάρτητη Διαβίωση σημαίνει διεκδίκηση των ίδιων επιλογών και έλεγχο της καθημερινής ζωής ακριβώς όπως έχουν και τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι τα πλέον κατάλληλα και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες τους, θα πρέπει εκείνα να δείχνουν τις λύσεις που χρειάζονται, να είναι υπεύθυνα για τις ζωές τους, να σκέφτονται και να μιλούν για τους εαυτούς τους – ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποστηρίζουν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, να οργανώνονται και να εργάζονται για τις πολιτικές αλλαγές που οδηγούν στη νομική προστασία των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Η Ευρωπαική Ένωση θέσπισε το 2013 την 5η Μαΐου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Μια ευκαιρία για τα άτομα με αναπηρία να αγωνιστούν για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και οι υπόλοιποι πολίτες να κατανοήσουν τα θέματα σχετικά με την Ανεξάρτητη Διαβίωση.

555-300x150

Ινστιτούτο Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ILI)

Το ILI είναι ένα κέντρο αναπτυξιακής πολιτικής που ειδικεύεται στις πολιτικές που είναι προσανατολισμένες προς τον καταναλωτή με γνώμονα την αυτοδιάθεση, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία.

Το Ινστιτούτο λειτουργεί μια εικονική βιβλιοθήκη και διαδραστικές υπηρεσίες για άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή άμεσων σχεδίων πληρωμών για υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, υπηρεσίες ταξί και υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί και ελέγχεται κυρίως από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Καθώς η έδρα του Ινστιτούτου είναι στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, η ιστοσελίδα του προσφέρει μια online υπηρεσία για την καταγγελία διακρίσεων λόγω αναπηρίας στη Σουηδία και μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με παρόχους υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας στη Σουηδία (στην Σουηδική Έκδοση).

Το Ινστιτούτο Ανεξάρτητης Διαβίωσης προωθεί την αυτοδιάθεση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

www.independentliving.org

i-living

“i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος”

Ο “i-living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος” αποτελεί τον πρώτο οργανισμό που προωθεί την φιλοσοφία της Ανεξάρτητης Διαβίωσης των ανθρώπων με αναπηρία στην Ελλάδα. Ο “i-living” έχει ως αδιαπραγμάτευτο όραμα, έναν κόσμο, στον οποίο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως αναπηρίας, θα έχει την ελευθερία επιλογής και ελέγχου της ζωής του. Ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαβιεί σαν ισότιμος πολίτης και να συμμετέχει στην κοινωνία, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινά του δικαιώματα. Η στρατηγική επίτευξης αυτού του οράματος εστιάζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη του μοντέλου της Ανεξάρτητης Διαβίωσης, καθώς επίσης στη δημιουργία πολιτικών που προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία.

iliving.greece@gmail.com

Facebook Profile

 

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Ανασκόπηση εξελίξεων στην απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις στην Ευρώπη: κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

Κράτα το

Be the first to comment on "Ευρωπαική Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!