Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Οι συνήθεις κενολογίες από την επίτροπο M. Thyssen στην ερώτηση της Κ. Κούνεβα για τα κοινά ευρωπαϊκά εργασιακά δικαιώματα και για το ποιες θεωρεί «βέλτιστες πρακτικές» στην επανεξέταση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα

Χρειάστηκαν πέντε ολόκληροι μήνες για να… μη δώσει καμιά απολύτως απάντηση η Κομισιόν στην ερώτηση της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνας Κούνεβα, για την επικείμενη επανεξέταση των εργασιακών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου, και τη σχέση της με τον προτεινόμενο από την Κομισιόν «Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».

Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια Επίτροπος Μ. Thyssen, στην απάντησή της, αναφέρει ότι στόχος του πυλώνα είναι να θεσπιστούν ορισμένες κοινές για τα κράτη μέλη αρχές «για τη διεξαγωγή των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ζώνη του ευρώ». Ωστόσο, δεν κάνει την παραμικρή νύξη για το κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο αυτών των αρχών, παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει ήδη δημοσιοποιήσει την πρότασή της.  Κι απ’ την πρόταση αυτή προκύπτει σαφώς η εμμονή της Κομισιόν στις γνωστές νεοφιλελεύθερες συνταγές της «ευελιξίας» και «κινητικότητας», χωρίς σαφή στήριξη στις συλλογικές συμβάσεις, στην πλήρη απασχόληση, στις ποιοτικές σχέσεις εργασίας και στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων. Σε γενικές γραμμές, η πρόταση της Κομισιόν προοιωνίζεται ένα «πανευρωπαϊκό μνημόνιο» στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, όπου στη θέση του κοινωνικού διαλόγου μπαίνουν τα «Εθνικά Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας», που θα αξιολογούν την εξέλιξη των μισθών, σε σχέση με την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα κλπ.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της Κ. Κούνεβα, για το κατά πόσο η επανεξέταση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα θα είναι συμβατή με τον συζητούμενο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα»  ή για το ποια χώρα θα αποτελέσει πρότυπο βέλτιστης πρακτικής, «το Λουξεμβούργο με κατώτατο μισθό 1.922,96 € ή η Βουλγαρία με 184€,» η επίτροπος M. Thyssen τα αγνοεί παντελώς. Παραπέμπει αορίστως στη «διαδικασία διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο που θα πραγματοποιηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων» και στην ανάγκη για «έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν» στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου.

Αναφερόμενη στην πρόταση της Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό   Πυλώνα, η κ. Thyssen ισχυρίζεται ότι αποτελεί αντικείμενο ευρείας δημόσιας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρότι αυτή η διαβούλευση δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτή σε κανένα επίπεδο. Πάντως η κ. Thyssen διακηρύσσει τη φιλοδοξία της Κομισιόν το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης να αποτελέσει τη βάση της τελικής πρότασής της στις αρχές του 2017.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης της Κ. Κούνεβα και το κείμενο της απάντησης της Επιτρόπου Μ. Thyssen.

Η ερώτηση:
Θέμα: «Διαπραγμάτευση εργασιακών δικαιωμάτων με Τρόικα και καλές πρακτικές» (9/12/2015)

Βάσει της συμφωνίας ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών, δρομολογείται «η επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο» και «με προϋπόθεση τη μη επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), 29.9-2.10.2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, προανήγγειλε πρόταση για «έναν πυλώνα ελάχιστων κοινών εργασιακών δικαιωμάτων, ένα προστατευτικό δίχτυ στην αγορά εργασίας», εξήρε τα οφέλη των συμβάσεων αορίστου χρόνου και τόνισε ότι οι νέοι κανόνες δεν θα μπορούν να προσαρμόζονται επί το δυσμενέστερον  για τους εργαζόμενους.

Δεδομένης της ανισομετρίας των οικονομιών, της απόκλισης των εθνικών νομοθεσιών και του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεσμεύεται από πρόγραμμα προσαρμογής, ερωτάται η Επιτροπή:
–   Πώς θα εξασφαλιστεί ότι η επανεξέταση του πλαισίου στην Ελλάδα θα είναι συμβατή με τον κοινό πυλώνα εργασιακών δικαιωμάτων που επεξεργάζεται η Επιτροπή; Ποιες οι βασικές αρχές του πυλώνα και πόσο δεσμευτικός θα είναι για τα κράτη μέλη;
–   Προτίθεται η Επιτροπή να συνεργαστεί στην κατάρτισή του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ILO;
–   Ποια χώρα θα αποτελέσει πρότυπο βέλτιστης πρακτικής; Το Λουξεμβούργο με κατώτατο μισθό 1.922,96 € ή η Βουλγαρία με 184€;

Η απάντηση

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (11/5/2016)

Η δημιουργία «Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 9 Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος του πυλώνα είναι να θεσπιστούν ορισμένες βασικές αρχές, που θα είναι κοινές στα κράτη μέλη, για τη διεξαγωγή των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ζώνη του ευρώ.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον «Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» που παρουσίασε η Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2016 αποτελούν αντικείμενο ευρείας δημόσιας διαβούλευσης για τη συγκέντρωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Το αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης θα χρησιμεύσει για τον προσδιορισμό των βασικών τομέων μελλοντικής δράσης, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο, και θα αποτελέσει τη βάση για πρόταση της Επιτροπής στις αρχές του 2017.

Όσον αφορά την επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, το Μνημόνιο Συνεννόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας προβλέπει μια διαδικασία διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο που θα πραγματοποιηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, με συνεισφορές από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται ότι θα παράσχει επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των συνθηκών εργασίας και να υποστηριχθεί ο εποικοδομητικός κοινωνικός διάλογος, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι θα διαδραματίσουν εν προκειμένω σημαντικό ρόλο. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα καθοριστούν δράσεις πολιτικής με βάση την εν λόγω επανεξέταση.

europarl.gr/el

 

Διαβάστε Επίσης  Δημογραφικά ζητήματα στην ΕΕ υπό το φως των οικονομικών και αναπτυξιακών ανισοτήτων | Γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!