Πιλοτική τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ

 

Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους πτυχίου του ∆ευτεροβάθµιου Κύκλου Σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων μέσα από τον θεσµό της Τάξης Μαθητείας.

Η Τάξη Μαθητείας θα εφαρµοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στα ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα και θα αφορά πτυχιούχους των τοµέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας. Συνολικά θα προσφερθούν έως 50 θέσεις μαθητευόµενων πτυχιούχων των πιο πάνω τοµέων που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 18-24 ετών.

Διαβάστε Επίσης  Νέο Πρόγραμμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης

Οι μαθητευόµενοι λαµβάνουν ηµερήσια αποζηµίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόµιµου, νοµοθετηµένου, κατώτατου ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύµφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ποσό αυτό διαµορφώνεται στα 17,12 €.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/ από την Τρίτη 24 Μαΐου έως την ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 24:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.minedu.gov.gr/

Διαβάστε Επίσης  Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων "Επιταγή Επανένταξης στην αγορά εργασίας"

Be the first to comment on "Πιλοτική τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!