Προτάσεις και Ιδέες για Νέα Θητεία ΣΕΚΠ

Του Αντώνη Πύργου*

Σε κλίμα αντίξοων συνθηκών το απερχόμενο ΔΣ και ο Πρόεδρος διαμόρφωσαν τις συνθήκες για τη σημερινή μορφή του ΣΕΚΠ. Αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο και ξεπερνώντας οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε μία σειρά έργων ξεχωριστής σημασίας. Δημιούργησαν τον ιστοχώρο για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών σε θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη κοινότητα των αποφοίτων, σε συνεργασία με το Social Policy προχώρησαν στην διαδικτυακή έκδοση δελτίου τύπου με θέσεις εργασίας και κατάρτισης, καθώς επίσης και στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας, εξέδωσαν τον Οδηγό “Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα”, συνέταξαν προτάσεις για τις Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν σημαντικά εγχειρήματα, που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε.

Βάσει όλων των ανωτέρω, στις μέρες μας είναι κρίσιμα αναγκαίο να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη συλλογικότητα, η έλλειψη της οποίας γίνεται συχνά αισθητή στη δημόσια ζωή. Εκκινώντας από αυτή την ιδέα, αναγνωρίζοντας και επικροτώντας το δύσκολο έργο του απερχόμενου ΔΣ, επιδίωξή μου είναι να συμβάλλω με την προσφορά μου και το έργο μου στα κάτωθι:

Κύριος στόχος

Η Δημιουργία ομάδας σχεδιασμού παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής

δημιουργία συλλογικότητας, διαμέσου ενός ισχυρού πλέγματος συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης ώστε από κοινού να προχωρήσουμε στη χάραξη μιας καινοτόμας Κοινωνικής Πολιτικής

Αναλυτικότερα, με την δημιουργία ομάδας επιμέρους στόχοι είναι

  • Η Διερεύνηση και ενίσχυση των δομών κοινωνικής οικονομίας

 χαρτογράφηση και αποτύπωση των κοινωνικών αναγκών η ανάπτυξη της αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στη λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

  • Η Ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με κοινωνικούς εταίρους

διεύρυνση των επαφών και μελλοντική συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων άσκησης κοινωνικής πολιτικής

  • Η Εμβάθυνση στις τεχνικές σχεδιασμού προτάσεων, συντονισμού, διαχείρισης και ομαλής υλοποίησης έργων και δράσεων

εξοικείωση με τους άξονες δράσης, καταγραφής, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων

  • Η Υποστήριξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

ανάπτυξη κοινωνικά καινοτόμων δράσεων με κύριους άξονες την συμμετοχικότητα και την συλλογικότητα διαμέσου του σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη (ανάπτυξη νέων ιδεών ή ακόμα άσκησης νέων πολιτικών από κάτω προς τα πάνω (bottom-up προσέγγιση)

  • Η Υλοποίηση και εφαρμογή νέων μοντέλων άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων

ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεθοδολογίας και ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου εργαλείου παρακολούθησης της ένταξης των ΕΚΟ (απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη, κοινωνικές διακρίσεις, εργαλεία στήριξης κοινωνικής οικονομίας)

  • Η Αξιολόγηση πρακτικών με σκοπό την απόκτηση μετρήσιμων αποτελεσμάτων

παρακολούθηση και παρουσίαση τεκμηριωμένων στοιχείων με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών (συστάσεις και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των πολλαπλών διακρίσεων)

Με βάση τους παραπάνω φιλόδοξους στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:

  • Σύνταξη οδηγού για τον τρόπο σχεδιασμού πρότασης,
  • Σύνταξη οδηγού καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων,
  • Παρουσίαση, συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, των υφιστάμενων πολιτικών και τους επωφελούμενους – δημοσίευση και διάδοση των αποτελεσμάτων, στον ιστοχώρο του ΣΕΚΠ

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων είναι καθοριστικής σημασίας η διασύνδεση των μελών και η ενεργός συμμετοχή μέσω της δημιουργίας και προώθησης ομάδων εργασίας με συγκεκριμένες προτάσεις.

*Ο Αντώνης Πύργος είναι κοινωνικός ερευνητής, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στις «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη» και υποψήφιος στις εκλογές του επερχόμενου ΔΣ.

***

Be the first to comment on "Προτάσεις και Ιδέες για Νέα Θητεία ΣΕΚΠ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!